17.04 - Foresatte med samfunnskritiske funksjoner

Innhold

Foresatte med samfunnkritiske funksjoner med behov for barnehage- og skole/SFO tilbud, kan få tilbud om dette etter gitte retningslinjer.

Gjeldende retningslinjer

  • Foresatte må ha samfunnskritiske funksjoner
  • Eneforsørgere med samfunnskritisk funksjon
  • Er en eller begge foresatte i karantene, skal barnet også være hjemme

Regjeringen har laget en liste over kritiske samfunnsfunksjoner.

Bekreftelse fra arbeidsgiver

Det må foreligge bekreftelse på samfunnskritisk funksjon fra arbeidsgiver.

Tilbud

Barnehagen vil gi et omsorgstilbud til barna.

Elever som kommer på skolen vil få et omsorgstilbud, og samme opplegg som barn i hjemmeundervisning.

Skoleskyss, der eleven har ordinær rett til dette, blir organisert fra tirsdag.

Avklaring av omfang

Omfang av behovet må avklares med styrer, SFO-leder eller rektor.

Det oppfordres til at all kommunikasjon foregår digitalt eller pr telefon for å begrense smittespredning i befolkningen.

Slik melder du inn behov for omsorgstilbud

Du må oppgi navn, stilling, sivilstand og hvilke omsorgstilbud du har behov for angitt med dag(er) og klokkeslett.

Barnehage

Alle foresatte til barn i barnehage vil få tilsendt epost med informasjon. Behov for omsorgstilbud skal sendes på epost til styrer i barnehagen.

Skole

Send epost til rektor ved barnets skole ved å klikke på rektors navn i listen under. 

Til toppen