17.03 - Til barn og unge i Larvik. Selv om du ikke er på skolen....

....vit at du allikevel kan snakke med lærer eller helsesykepleier om du ønsker.

Hverdagen din er ganske annerledes om dagen. I stedet for å gå til barnehagen, til skolen, til SFO og til fritidsaktiviteter, så må du holde deg mye hjemme.

Selv om skolen har lagt opp til at du skal kunne få hjemmeundervisning, så betyr jo det at du ikke møter de menneskene du pleier ansikt til ansikt - bare på nett.

Mange synes det kan være vanskelig, og føles utrygt. Det kan være læreren som du har gode samtaler med og som vet hvordan du har det hjemme. Det kan være helsesøster som du snakker med om ting ingen andre vet om.

Det er viktig at du vet at disse menneskene fortsatt er der. Ta kontakt med dem på nett eller på telefon. Kanskje de vet at du vil ringe? 

Ønsker du å snakke med lærer eller helsesykepleier på telefon - ring til skolen din, så gir de deg riktig telefonnummer.

Oversikt over telefonnummer til skolene finner du her.

Hvis du trenger å komme i kontakt med andre utenfor kommunen som du kan snakke med, så ligger det kontaktinfo på Reddbarna sine sider.

Nå er det viktig at vi alle passer på hverandre.
Vi skal sammen komme oss igjennom dette!

Jan-Erik Norder
Kommunalsjef, Oppvekst og Kvalifisering
(Sjef for oppvekst i Larvik kommune: barnehage, skole, SFO, Helsesykepleiere osv)

Til toppen