13.05 - Nå gjenåpner flere kommunale tjenester

Innhold

Idrettshaller, kulturskolen, bibliotek og Fabrikken ungdomshus åpner opp igjen

Åpningen vil skje i henhold til nasjonale smittevernråd, samt i tråd med spesifikke smittevernveiledere utviklet for tjenestene.

 

Idrettshaller

Åpner ettermiddagen torsdag 14.mai

Larvik kommune åpner idrettshallene for organisert trening og arrangementer fra og med torsdag ettermiddag den 14.mai. Garderober og enkelte andre rom vil fortsatt være stengt for å reduserer smitterisiko.

Leietaker må fremlegge godkjente retningslinjer basert på den nasjonal veilederen:  https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

Les mer her: 

Infoskriv om åpning og utleie av idrettshaller 

Sliperiet kulturverksted

Åpner mandag 18.mai

Sliperiet kulturverksted åpner i tråd med veileder utarbeidet av Norsk musikkråd: https://www.musikk.no/nmr/om-oss/medlemsorganisasjoner/ressurser-for-medlemmer/veileder-smittevern-for-musikkovelser

For å kunne gjennomføre øvelser, må styreleder i hver forening delta på et informasjonsmøte om tiltak for smittevern før først øvelse kan bli gjennomført.

Les mer her: 

Infoskriv: musikkøvelser for korps, kor, orkester og storband i Sliperiet kulturverksted

Cafe Sliperiet åpner mandag 25.mai kl 10.00. 

 

Larvik Kulturskole

Åpner mandag 18.mai

Larvik kulturskole starter undervisningen i Sliperiet mandag 18.mai.

Larvik kulturskole åpner etter Nasjonal veileder om smittevern utarbeidet av Norsk kulturskoleråd. https://www.kulturskoleradet.no/smittevernveileder-kulturskole/smittevernveileder-kulturskole.

Skolens ansatte vil sikre at undervisningen blir så trygg som mulig. I den anledning er det viktig at følgende punkter overholdes:

  • Ikke oppholde seg på kulturskolen utenom undervisningstid
  • Eleven møter alene til timen og dra med en gang etterpå
  • Eleven vasker hender før undervisning
  • Hold minst en meters avstand fra andre
  • Elever med symptomer på luftveisinfeksjon kan ikke komme til undervisning
  • Det er fortsatt mulighet med digital undervisning der situasjonen krever det

I tillegg vil det være noen særhensyn på enkelte instrumenter og grupper.

Larvik bibliotek 

Åpner mandag 18.mai

Larvik bibliotek åpner Pop-up biblioteket på Torget 10 mandag 18.mai. 

Åpningen skjer i tråd med smittevernveileder utarbeidet for bibliotekene https://delta.no/yrke/kulturforbundet/her-er-smittevernveilederen-for-folkebibliotek-og-skolebibliotek/Smitteveileder-for-bibliotek.pdf

Larvik bibliotek åpner for å låne og leverer bøker, lydbøker, filmer, tidsskrifter m.m. Husk lånekort da du selv vil legge det du vil låne på angitt sted på skranken. Aviskroken vil være åpen, men med begrenset antall sitteplasser. Det vil også være muligheter for utskrift og kopiering, samt bruk av publikumspcer.

For å begrense smitterisikoen vil det være begrensning på antall personer som oppholder seg i biblioteket samtidig. Antallet sitteplasser i lokalene vil være redusert. Leker og spill i barneavdelingen vil ikke være tilgjengelig.

Åpningstider kommer.

Fritidstilbud for ungdom

Fabrikken Ungdomshus åpner 18.mai

Ungdomshuset vil åpne med redusert åpningstid og redusert bruk av rom og utstyr/aktivitet for å ivareta smittevernreglene.

Mer informasjon fra ungdomshuset vil bli tilgjengelig før helgen.

Vi oppfordrer alle brukere av våre tjenestene til å følge de generelle smitteverntiltak; God håndhygiene, god hostehygiene og hold avstand.

 

Til toppen