13.03 - Informasjon om fjernundervisning

Innhold

Alle foresatte har fått informasjon om at skolene stenger. Vi jobber med forberedelser for å kunne gjennomføre fjernundervisning fra og med mandag.

Fjernundervisning

Det arbeides nå for fullt med forberedelser for fjernundervisning med digitale løsninger fra skolen til hjemmet. Målet er at fjernundervisning kommer på plass i løpet av mandag 16. mars. Vi arbeider med de siste tekniske løsningene og sørger for at lærerne er godt rustet til å bruke dem. Vi har gode digitale løsninger i Larvikskolen, og vi er heldig å ha lærere med høy digital kompetanse, så dette skal vi få til.

Foreldre anbefales å legge til rette for at elevene får et skjermet sted i hjemmet, helst eget rom til å følge fjernundervisning.

Samtykkeerklæring

Det blir sendt ut mer informasjon og samtykkeerklæring om fjernundervisningen. Beskjed sendes ut i appen Visma Flyt Skole/Min skole.

Ikke tilgang til Internett

Dersom elever ikke har tilgang til Internett, ønsker vi at dere melder fra til rektor.

Rammer for undervisningen

 • Elevene forventes å være i hjemmet i perioden de skulle vært på skolen.
 • Det forventes at undervisningsopplegget som gis fra skolen følges og oppgavene som elevene får, gjøres.
 • Alle lærere vil samle sin elevgruppe "online" og bruker Google Meet eller innspilt video til dette. Dette skjer ved skolestart og ved skoleslutt hver dag.
 • Hvis elevene er syke og ikke kan følge fjernundervisning, må de melde fra om dette på vanlig måte.
 • Ved mistanke om smitte er det egne rutiner.

Omsorgstilbud

Det er pålagt fra regjeringen at skole/SFO skal gi et omsorgstilbud til barn hvis foreldre har samfunnskritiske funksjoner, les fortløpende informasjon.

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Larvik.Web.Core.Extentions.ShortcutExtentions.AsShortcutVm(ShortcutContent shortcut) in c:\aSource\Larvik\Larvik.Web\Core\Extentions\ShortcutExtentions.cs:line 29
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_linkListDTGE_cshtml.<>c__DisplayClass0_0.<RenderLinktems>b__0(TextWriter __razor_helper_writer) in D:\sites\larvik.kommune.no\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\linkListDTGE.cshtml:line 25
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.Write(HelperResult result)
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_linkListDTGE_cshtml.Execute() in D:\sites\larvik.kommune.no\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\linkListDTGE.cshtml:line 16
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in D:\sites\larvik.kommune.no\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in D:\sites\larvik.kommune.no\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20

Tuva Enger
Virksomhetsleder skole

Til toppen