12.03 - Stenger skoler og barnehager - Koronavirus

Innhold

Innfører drastiske tiltak for å begrense smittespredning. Stenger skoler og barnehager fra fredag 13. mars frem til 3. april

Følgene tiltak er besluttet av Larvik kommune: (Dette gjøres med hjemmel i smittevernloven §4-1)

Stenger skoler og barnehager frem til 3. april

 • Ungdomsskoler og Larvik læringssenter stenger fra fredag 13/3
 • Alle barneskoler og barnehager stenger fra fredag 13/3. (Oppdatert etter regjeringens vedtak om stenging av alle skoler og barnehager)
 • Mer informasjon om hjemmeundervisning og annet praktisk knyttet til dette tiltaket kommer.

Barnepass til ansatte i kritiske funksjoner

Personer som er omfattet at helsedirektoratets definisjon av ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner, og som ikke har andre muligheter for barnepass, kan levere barn opp til 12 år i skole og barnehage som vanlig.

Beredskapsutvalget anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Det vil også bli tilbudt en ordning med barnepass for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas på andre måter når barnehager og skoler er stengt. Barnehage- og skoleledelsen utformer løsninger for dette.

Ansatte i skole og barnehage avtaler med nærmeste leder for på best mulig måte å kunne gjennomføre arbeidet og ivareta smitteforebyggende tiltak.

 

Kulturskolen, bibliotekene, idrettshaller og Bølgen stenges i løpet av dagen

 • Bølgen kulturhus
 • Våre biblioteker (pop-up i sentrum, Svarstad og Stavern)
 • Alle kommunale svømmehaller
 • Alle kommunale idrettshaller
 • Kulturskolen og aktivitetene i Sliperiet

Foreløpig gjelder beslutningene i perioden fram til 3. april.

Til toppen