12-15 åringer: siste vaksinasjonsdag tirsdag

Innhold

Foresatte kan bestille vaksinasjonstime online frem til midnatt mandag.

Regjeringen har etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet besluttet at barn i aldersgruppen 12-15-år (7.-10. trinn) skal tilbys koronavaksine.

  • Barna skal bare ha en vaksinedose. Barn som har hatt Covid skal ikke vaksineres.
  • Barnet MÅ ha med ferdig utfylt samtykkeskjema ved vaksinering. Dersom foreldre ikke bor sammen, men har felles foreldreansvar, må begge foreldre samtykke.

Bestille time

Barnet må ha fylt 12 år dagen før de skal vaksineres. 

Larvik kommune har sin siste vaksinasjonsdag for 12-15 åringer tirsdag 21.09 kl. 14.30-20.00

Du kan bestille time online før kl. 24 mandag 20.september. 

For å bestille time må du logge inn med ID-porten (BankId). Du kan registrere flere barn på samme bestilling.
Dersom du ikke har BankId, kan du ringe 33172604 for å bestille time.

Vaksinering ved drop-in er mulig på dagene nevnt over, men vi anbefaler at foresatte bestiller time på vår nettløsning.

Kontaktinformasjon

Ditt mobilnummer må registreres for å få bekreftelseskode på SMS
Dette telefonnummeret blir registrert på barnet dersom det skulle bli behov for å kontakte den foresatte.

Ikke fylt 12 år

Foresatte til barn under 12 år kan ringe 33172604 og oppgi mobilnummer slik at vi kan sende SMS med tilbud om vaksine når barnet har fylt 12 år.  

Bestill time til vaksine (12-15 år)

Bakgrunn

Barn og unge blir sjeldent alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI likevel at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen, slik at de kan beskytte seg mot alvorlig forløp av sykdommen, inkludert den sjeldne men alvorlige komplikasjonen MISC (en betennelsestilstand som kan oppstå hos enkelte 2-6 uker etter koronainfeksjon).

Det er vaksinen fra Pfizer (Comirnaty fra BioNTech) som tilbys de mellom 12-15 år, da det foreligger større erfaring med bruk av denne vaksinen i denne aldersgruppen
Tilbudet gjelder årskullene 2006, 2007 og 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år.

En vaksinedose i denne omgang

Vaksinasjonen skal bestå av én dose i denne omgang. Ungdom i alderen 12-15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon, og en dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom. I tillegg er det beskrevet en sjelden bivirkning i form av hjertebetennelse (myokarditt), etter bruk av mRNA-vaksiner, særlig hos unge mennesker. Bivirkningen oppstår i all hovedsak etter 2. dose, og er forbigående, slik at de fleste blir friske innen en måned. Folkehelseinstituttets vurdering er at tilbudet om én dose er det som gir den tydeligste gevinsten for den enkelte ungdom når nytte veies opp mot mulige ulemper av vaksinen. Et eventuelt behov for andre dose vil vurderes når det foreligger mer kunnskap.

Barn og unge 12 år eller eldre med alvorlig underliggende sykdom har lenge blitt tilbudt vaksine, og denne anbefalingen gjelder fortsatt. Denne gruppen skal ha et tilbud om 2 doser.

Om vaksinen

Comirnaty® (Pfizer) er en mRNA vaksine. Vaksinen inneholder ikke levende virus og kan ikke gi koronainfeksjon. Vaksinen er godkjent til bruk fra 12 år.

De aller fleste bivirkningene oppstår 1-2 dager etter vaksinasjon, er milde/moderate og går over etter noen dager. For noen vil symptomene kunne være mer kraftige. Denne vaksinen ser ut til å gi mer av de vanlige bivirkningene enn det man er vant til for andre vaksiner. De vanligste bivirkningene er smerter og hevelse på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Allergiske reaksjoner forekommer hos enkelte. Det er god kunnskap om vanlige bivirkninger etter vaksinasjon, men sjeldne bivirkninger kan ikke utelukkes.

Mer informasjon om Comirnaty vaksinen finnes på fhi.no.

Til toppen