10.07 - Informasjon til deg som kommer til Larvik fra utlandet

Innhold

Viktig informasjon til alle som kommer fra utlandet.

Testing

Hvis du har bekreftet smitte med covid-19

  • Dersom du får bekreftet smitte med covid-19 skal du i isolasjon og blir fulgt opp av lokal helsetjeneste.
  • Du isoleres i hjemmet, i helseinstitusjon eller et annet sted kommunen bestemmer.
  • Ta kontakt med lege dersom sykdommen forverres.

Generelle smitteverntiltak

  • Hold avstand, minst 1 meter
  • Vask hender ofte og grundig
  • Hold deg isolert hvis du er syk

Karanteneplikt

  • Kommer du fra land eller områder som har for høy smittespredning skal du i karantene i 10 døgn fra den dagen du kommer til Norge.
  • Oversikt over hvilke landene/områdene det gjelder finner du her
  • Når du skal i karantene er det lov å reise rett til oppholdssted med planlagt transportmiddel. Unngå nær kontakt med andre til du er hjemme.
  • Karantenen skal gjennomføres sammenhengende på ett sted de 10 første dagene du oppholder deg i Norge.
Til toppen