08.05 -Grunnskolene åpner for alle trinn i løpet av uke 20

På skolene i Larvik har det vært høy aktivitet denne uken for å forberede åpning. Nå ser skolene fram til å møte elevene igjen.

Det skal være trygt og hyggelig for både elever og ansatte å komme på skolen, samtidig som smittevernreglene fra de reviderte veilederne for barneskole og ungdomsskole skal følges.

Reglene mykes opp og skolene får større mulighet til å vurdere hvor store elevgruppene skal være. Våre 20 skoler har behov for å gjøre lokale tilpasninger som for eksempel bruk av alternative lokaler, uteskole og at ikke alle elever er tilstede samtidig. Samtidig kan en kombinasjon av fjernundervisning og fysisk oppmøte i skolen fremover være et alternativ.

Smitteverntiltakene gjør det utfordrende å drive helt som normalt, men vi jobber med gode løsninger som skal ivareta elever, lærere og smittevern. 

Når åpner min skole?

Noen skoler er klare for å åpne allerede fra mandag, mens andre vil trenge noen dager til på å forberede seg. Skolene har informasjon om dette på sine nettsider.

Skoleskyssen skal gå som normalt. Se retningslinjer fra VKT.

De viktigste rådene er fortsatt:

  • Syke elever holder seg hjemme.
  • Kravene til renhold og hygiene overholdes.
  • Så langt det er mulig oppholder elevene seg i faste grupper.
  • Hold avstand.

Velkommen tilbake til Larvikskolen!

Til toppen