08.04 - Gradvis åpning av skole

Innhold

Informasjon fra regjeringens pressekonferanse 7. april.

Skole og SFO for elever på 1- 4 trinn åpnes mandag 27. april. Det utarbeides en veileder fra Utdanningsdirektoratet. Det legges opp til å ivareta rådene om avstand og håndhygiene. Det kan likevel være behov for at noen er hjemme og får fjernundervisning med hensyn til risikogrupper for smitte.

For elever på 5. til 10. trinn videreføres nåværende ordning med fjernundervisning. Tilbudet til elever med foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller andre elever som har hatt kontakt med skolen i ukene før påske, opprettholdes.

Til toppen