Vaksinasjon uke for uke

Innhold

Antall doser pr uke i Larvik. Oppdatert 26. juli.

Her legger vi ut ukeprogram og tall for vaksinasjonen så snart dette er klart. Det avhenger blant annet mye av hvor mange vaksinedoser kommunen får tildelt.

Uke 30

Det settes 2742
Av disse går 2537 til dose 1 og 205 til dose 2.

Uke 29

Vi mottar 3200 vaksinedoser.
Av disse går 2937 til dose 1 og 263 til dose 2.

Uke 28

1981 doser Comirnaty (Pfizer).
Av disse går 970 til dose 1 og 997 til dose 2.
I tillegg mottar vi ca. 200 overskuddsdoser fra Skien.

Uke 27

1764 doser Comirnaty (Pfizer).
Av disse går 1554 til dose 1 og 210 til dose 2.


Uke 26

2884 doser Comirnaty (Pfizer).
Av disse går 2643 til dose 1 og 241 til dose 2.

Uke 25

3003 doser Comirnaty (Pfizer).
Av disse går 2007 til dose 1 og 996 til dose 2.

Uke 24

I uke 24 mottar vi 2300 doser Comirnaty (Pfizer).
Av disse går 1238 til dose 1 og 1062 til dose 2. 


Uke 23

I uke 23 mottar vi 2500 doser Comirnaty (Pfizer).
Av disse går 830 til dose 1 og 1670 til dose 2.

 • Av de som får dose 1 er det 550 innbyggere fra gruppe 8 (alder 55-64 år uten underliggende sykdommer). I denne gruppen er det ca. 4100 innbyggere.

 • Vi fortsetter å sende ut SMS med tilbud om vaksine til gruppe 9 (aldersgruppe 45-54 uten underliggende sykdommer). I denne gruppen er det ca. 5800 personer.


Uke 22

I uke 22 mottar vi 3700 doser Comirnaty (Pfizer).
Av disse dosene går 1750 til dose 1 og 1950 til dose 2.

 • Denne uken blir vi ferdige med å vaksinere alle vi har fått kontakt med og som ønsker vaksine i gruppe 5, 6 og 7 (18-64 år med underliggende sykdommer/tilstander).

 • Vi vil også vaksinere 750 innbyggere fra gruppe 8 (alder 55-64 år uten underliggende sykdommer). I denne gruppen er det ca. 4100 innbyggere

Uke 21

I uke 21 mottar vi 2200 doser Comirnaty (Pfizer). Av disse går 2100 til dose 2 og 100 til dose 1.
De som mottar dose 1 denne uken er primært innbyggere i gruppe 6 (aldersgruppen 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander).

Uke 20

I uke 20 mottar vi 1880 doser Comirnaty (Pfizer):

 • 77 dose 1
 • 1803 dose 2

Uke 19

I uke 19 mottar vi 1860 doser

 • 962 dose 1
 • 892 dose 2

Vi vaksinerer nå primært aldersgruppen 55-64 med underliggende sykdommer/tilstander.

Alle doser ble satt med Comirnaty (Pfizer)

Uke 18

I uke 18 ble det satt:

 • 1055 dose 1
 • 812 dose 2

Totalt 1867 doser

Alle doser ble satt med Comirnaty (Pfizer)

Uke 17

I uke 17 ble det satt:

 • 1663 dose 1
 • 579 dose 2

Totalt 2242 doser

Alle doser ble satt med Comirnaty (Pfizer)

Uke 16


I uke 16 ble det satt:

 • 1525 dose 1
 • 9 dose 2.

Totalt 1534 doser

Alle doser ble satt med Comirnaty (Pfizer)

Uke 15

I uke 15 ble det satt

 • Dose 1: 1830
 • Dose 2: 8

Totalt: 1838 doser

Vi vaksinerte personer i aldersgruppen 75-77 år, 65-74 år, samt personer i risikogrupper.

Alle doser ble satt med Comirnaty (Pfizer)

Uke 14

I uke 14 ble det satt

 • Dose 1: 1503
 • Dose 2: 33

Totalt: 1536 doser

Vi vaksinerer personer i aldersgruppen 75-77 år, 65-74 år, samt personer i risikogrupper.

Alle doser ble satt med Comirnaty (Pfizer)

Uke 13

I uke 13 mottar vi 830 doser Comirnaty (Pfizer)

Vi vaksinerer personer i aldersgruppen 75-77 år, og starter denne uken på aldersgruppen 65-74 år.

Uke 12

I uke 12 ble det satt

 • Dose 1  817
 • Dose 2 219

Totalt 1036 doser

Uke 11

I uke 11 ble det satt følgende vaksiner

Comirnaty (Pfizer)

 • Dose 1  574
 • Dose 2  57

Totalt    631

Uke 10

Satte vaksiner:

 • Comirnaty (Pfizer)
  • Dose 1: 91
  • Dose 2: 480
  • Totalt: 571 (høyere tall enn tildelt på grunn av at vaksinasjonsteamet klarte å trekke ut syv doser av alle hetteglass)
 • Astra Zeneca

  • Dose 1: 400 (disse ble satt før myndighetene satte vaksinen på vent)

11. mars: Flere land har stanset bruk av Astra Zeneca-vaksinen. Norske myndigheter vurderer nå hva som skal skje her i landet. 

 • Larvik har ingen som skal vaksineres med Astra Zeneca-vaksine torsdag og fredag.
 • Vi oppdaterer informasjon fortløpende på våre nettsider. 

I uke 10 mottar vi:

 • 498 doser Comirnaty
 • 400 doser Astra Zeneca.

Vi vaksinerer fortsatt gruppen 75-84 år, samt helsepersonell.

Uke 9

Satte vaksiner: 

 • Comirnaty
  • Dose 1: 219
  • Dose 2: 663
  • Totalt 884 (høyere tall enn tildelt på grunn av at vaksinasjonsteamet klarte å trekke ut syv doser av alle hetteglass)
 • Astra Zeneca
  • Dose 1: 277

I uke 9 mottar vi:

 • 768 doser Comirnaty
 • 100 doser Astra Zeneca.

Vi vaksinerer fortsatt gruppen 75-84 år, samt helsepersonell.

Uke 8

Satte vaksiner: 

 • Comirnaty
  • Dose 1:               55
  • Dose 2:               730
 • Astra Zeneca
  • Dose 1:               304

Uke 7

Larvik får

 • 702 vaksinedoser av Comirnaty
 • 100 doser av Astra Zeneca

Disse fordeles slik:

 • Comirnaty:
  • 40 dose 2 til sykehjem og hjemmeboende
  • 58 dose 2 til helsepersonell
  • 214 over 85 år mottar dose 2
  • 390 innbyggere mellom 75-84 får dose 1
 • 100 doser Astra Zeneca til helsepersonell dose 1

Uke 6

Larvik får 930 vaksinedose i uke 6.

Disse fordeles slik:

 • 140 til hjemmeboende
 • 82 doser til innbyggere som allerede har fått første dose
 • 66 helsepersonell som allerede har fått første dose
 • 120 helsepersonell som får sin første dose
 • 522 doser til innbyggere i gruppen 75-84 år.​

Vi har nå fått kontakt med de fleste i aldergruppen 85 år og eldre, og har nå begynt å kalle inn innbyggere i aldersgruppen 75-84 år.

Uke 5

Larvik får 1022 doser i uke 5, mot 504, som først varslet.

Disse fordeles slik:

 • 180 doser til de som mottok dose 1 i uke 2
 • 618 doser til hjemmeboende, som vaksineres på Sliperiet
 • 204 doser til helsepersonell (50 av disse får dose 2)

Vi vil i uke 5 begynne å kontakte prioriteringsgruppe 3: innbyggere mellom 75-84 år for å kalle dem inn til vaksinering i uke 6. Vi starter med 84-åringene og de vil bli oppringt av kommunen.

Uke 4

De som fikk første dose i uke 1 får dose to denne uken. En uke etter dose to er satt, er det oppnådd god beskyttelse mot korona. Vi fortsetter å tilby vaksiner til de over 85 år.

 • 484 vaksiner satt
  • 195 doser til beboere på sykehjem (dose 2)
  • 11 doser til beboere sykehjem
  • 6 doser satt av hjemmesykepleien
  • 58 doser til helsepersonell
  • 214 doser til hjemmeboende, eldre enn 85 år

Uke 3

Vi fortsetter å vaksinere hjemmeboende over 85 år. Denne gruppen vil kalles inn til vaksinasjonstime fordelt over de neste 3-4 ukene (avhengig av hvor mange doser vi får levert til kommunen per uke). Hjemmetjenesten vil vaksinere noen av sine bruker hjemme (de som ikke kan komme seg ut til vaksinasjonslokale).

 • 289 vaksiner er satt
  • 222 personer over 85 år
  • 67 helsepersonell

Uke 2

Vi fortsetter å vaksinere beboere på sykehjem, og blir ferdige med denne gruppen denne uken. I tillegg vil vi begynne å vaksinere hjemmeboende, samt noe helsepersonell. Det er folkehelseinstituttet som har bestemt at helsepersonell skal prioriteres samtidig med de over 85 år.

 • 231 vaksiner er satt.
  • 159 beboere på sykehjem
  • 20 hjemmeboende over 85 år
  • 52 helsepersonell

Uke 1

215 beboere på sykehjem ble vaksinert. Alle dosene gikk til denne gruppen

Til toppen