Vaksinasjon uke for uke

Innhold

Status for vaksinering i Larvik. Oppdatert 15. februar.

Her legger vi ut ukeprogram og tall for vaksinasjonen så snart dette er klart. Det avhenger blant annet mye av hvor mange vaksinedoser kommunen får tildelt.

Uke 8

Larvik får: 

 • dose 2 av Comirnaty til de som fikk dose 1 i uke 5.
 • 400 doser av Astra Zeneca

Uke 7

Larvik får

 • 702 vaksinedoser av Comirnaty
 • 100 doser av Astra Zeneca

Disse fordeles slik:

 • Comirnaty:
  • 40 dose 2 til sykehjem og hjemmeboende
  • 58 dose 2 til helsepersonell
  • 214 over 85 år mottar dose 2
  • 390 innbyggere mellom 75-84 får dose 1
 • 100 doser Astra Zeneca til helsepersonell dose 1

Uke 6

Larvik får 930 vaksinedose i uke 6.

Disse fordeles slik:

 • 140 til hjemmeboende
 • 82 doser til innbyggere som allerede har fått første dose
 • 66 helsepersonell som allerede har fått første dose
 • 120 helsepersonell som får sin første dose
 • 522 doser til innbyggere i gruppen 75-84 år.​

Vi har nå fått kontakt med de fleste i aldergruppen 85 år og eldre, og har nå begynt å kalle inn innbyggere i aldersgruppen 75-84 år.

Uke 5

Larvik får 1022 doser i uke 5, mot 504, som først varslet.

Disse fordeles slik:

 • 180 doser til de som mottok dose 1 i uke 2
 • 618 doser til hjemmeboende, som vaksineres på Sliperiet
 • 204 doser til helsepersonell (50 av disse får dose 2)

Vi vil i uke 5 begynne å kontakte prioriteringsgruppe 3: innbyggere mellom 75-84 år for å kalle dem inn til vaksinering i uke 6. Vi starter med 84-åringene og de vil bli oppringt av kommunen.

Uke 4

De som fikk første dose i uke 1 får dose to denne uken. En uke etter dose to er satt, er det oppnådd god beskyttelse mot korona. Vi fortsetter å tilby vaksiner til de over 85 år.

 • 484 vaksiner satt
  • 195 doser til beboere på sykehjem (dose 2)
  • 11 doser til beboere sykehjem
  • 6 doser satt av hjemmesykepleien
  • 58 doser til helsepersonell
  • 214 doser til hjemmeboende, eldre enn 85 år

Uke 3

Vi fortsetter å vaksinere hjemmeboende over 85 år. Denne gruppen vil kalles inn til vaksinasjonstime fordelt over de neste 3-4 ukene (avhengig av hvor mange doser vi får levert til kommunen per uke). Hjemmetjenesten vil vaksinere noen av sine bruker hjemme (de som ikke kan komme seg ut til vaksinasjonslokale).

 • 289 vaksiner er satt
  • 222 personer over 85 år
  • 67 helsepersonell

Uke 2

Vi fortsetter å vaksinere beboere på sykehjem, og blir ferdige med denne gruppen denne uken. I tillegg vil vi begynne å vaksinere hjemmeboende, samt noe helsepersonell. Det er folkehelseinstituttet som har bestemt at helsepersonell skal prioriteres samtidig med de over 85 år.

 • 231 vaksiner er satt.
  • 159 beboere på sykehjem
  • 20 hjemmeboende over 85 år
  • 52 helsepersonell

Uke 1

215 beboere på sykehjem ble vaksinert. Alle dosene gikk til denne gruppen

Til toppen