Spørsmål og svar om koronavaksinering

Innhold

Ofte stilte spørsmål om vaksinering.

Hvorfor skal jeg ta koronavaksine?

Vaksinen lager antistoffer som gjør at du har mye mindre risiko for å bli smittet av korona. Det er dessuten viktig å tenke på at du, ved å ta vaksinen, også beskytter de rundt deg for å få korona. Det er først når mange nok personer har tatt vaksinen at koronapandemien kan sies å være over.

Redusert helsetilstand og kronisk sykdom er en viktig grunn til å ta vaksinen. Dersom du er i tvil, kontakt fastlegen din.

Hvordan kan jeg vite at vaksinen er trygg?

De ulike koronavaksinene gjennomgår et omfattende testopplegg før de blir godkjent. Flere titusen personer deltar i testingen. Selv om vaksinene har kommet raskere ut i markedet enn det som er vanlig, er det de samme reglene for godkjenning som gjelder.

Legemiddelverket følger tett alle vaksinene som settes i Norge, særlig med tanke på å avdekke bivirkninger.

Hvilke bivirkninger har vaksinen?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Typiske bivirkninger er smerter på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Eventuelle bivirkninger oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige.

Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Når kan jeg ta vaksinen?

Siden hele verden venter på slike vaksiner, vil det naturlig nok ta tid før Norge får nok vaksiner til å kunne tilby dette til alle innbyggerne.

Hvordan vet kommunen at jeg er i risikogruppen?

Vi samarbeider med fastlegene for å kartlegge hvem som er i risikogruppen. Du blir kontaktet når det din tur til å bli vaksinert.

Hvorfor blir eldre og syke prioritert?

Eldre personer og personer med underliggende sykdom har størst risiko for å bli alvorlig syke eller dø på grunn av korona. At beboere på sykehjem får vaksinen først vil være avgjørende for å holde dødstallene så lave som mulig.

Hvordan får jeg beskjed om når jeg skal ta vaksinen?

Kommunen kontakter deg når det er din tur til å få tilbud om vaksine. 

Hvordan bestiller jeg time til vaksinasjon?

Du kan ikke bestille time. Når du har fått beskjed om at det er vaksine tilgjengelig for deg, vil vi tildele time til vaksinering. 

Hva koster vaksinen?

Vaksine og vaksinering er gratis for alle.

Hvor kan jeg ta vaksinen?

De som er på sykehjem får satt vaksinen der de bor. Noen få som får hjemmetjenester, vil få tilbud om vaksine hjemme.

For alle andre innbyggere vil vaksinasjonen foreløpig skje i Sliperiet. For å hindre smitte og fordi vaksinen må lagres kaldt, vil ikke fastlegen tilby koronavaksine i sine lokaler. Nærmere informasjon om når og hvordan vaksinasjonen vil foregå, kommer her på nettsidene så snart det er klart. Du får beskjed når det er vaksine tilgjengelig for deg.

Hvis jeg har hatt korona, skal jeg da ta vaksinen?

Selv om du har hatt korona, er det anbefalt at du tar koronavaksine.

Skal barn ta koronavaksine?

Vi anbefaler ikke at barn under 18 år vaksineres i første omgang, blant annet fordi vaksinene som er godkjent/i ferd med å bli godkjent ikke er testet på barn. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom.

Må det gå litt tid mellom man tar influensavaksine og koronavaksine?

Det må gå minimum sju dager mellom du tar influensavaksine og koronavaksine

Hva gjør jeg ved mistanke om bivirkninger?

Kontakt din fastlege hvis du mistenker at vaksinen har gitt bivirkninger.

Bivirkninger er uønskede virkninger av en vaksine. Alle vaksiner kan gi bivirkninger, men alvorlige bivirkninger av vaksiner er sjeldent. Nytten av vaksinen skal være større enn risikoen for alvorlige bivirkninger.

Du kan også selv melde bivirkninger direkte til Legemiddelverket. https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter

Til toppen