Slik får du tilbud om vaksine

Innhold

Viktig informasjon om hvordan du får tilbud om vaksinering i Larvik.

 • Alle som er folkeregistrert i Larvik med kontaktinformasjon i Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR) får tilsendt SMS etter prioriteringsliste fra FHI.
 • Hvis du ikke har registrert kontaktinformasjon i Kontakt- og reservasjonsregisteret får du tilsendt brev i posten og må ringe for å bestille time selv.

Varsel på SMS

Alle i gruppen som får tilbud om vaksine får først en SMS hvor de må takke JA eller NEI til vaksine. De kan endre valget frem til de har fått tildelt time.

De som takker JA får deretter en SMS med tildelt time etter hvert som vi mottar vaksiner. Antall vaksiner kan variere fra uke til uke, og vi kan derfor ikke oppgi hvilken uke du får tildelt time. Når du får SMS med tildelt time må du bekrefte innen kl 24:00 den dagen du mottar SMS om timen passer eller om du vil ha tildelt ny time. Dersom du velger å få tildelt ny time vil du få en ny SMS ved neste tildeling.

Hvis du takker nei vil du ikke få flere SMS. Du kan ombestemme deg ved å trykke på linken i SMSen og endre valget. Du kommer lenger bak i køen, men vil få tildelt time ved neste tildeling.

Får ikke svart eller bekreftet timen

Dersom du ikke kan svar ja/nei eller bekrefte timen via telefon kan du ringe 33172604 så kan de bekrefte for deg.

Åpningstiden på telefonen er 08.30-15.00 virkedager

Endre eller bytte time

Må du endre/bytte timen på grunn av karantene/sykdom, kan du ringe tlf 33172604.

Åpningstiden på telefonen er 08.30-15.00 virkedager

Brev

De som ikke responderer og som vi ikke får tak i pr telefon får tilsendt brev og må selv ta kontakt med Ringeteam på telefon 33172604 for å få time, evt takke nei.

Dose 2

Time til dose 2 blir tildelt etter at første vaksine er satt. Det sendes en påminnelse dagen før timen.

Personer i risikogrupper

Personer i  aldersgruppen 18-64 med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp og personer med underliggende sykdommer/tilstander blir meldt inn til kommunen fra fastlegene. De får tilbud om vaksine og blir kalt inn i prioritert rekkefølge. 

Før vaksinering

Ta kontakt med din fastlege før vaksinasjon hvis:

 • Du tidligere har hatt umiddelbar alvorlig allergiske reaksjoner (enten på andre vaksiner eller andre årsaker)
 • Du har fått foreskrevet Epipen (adrenalin autoinjektor)
 • Du har alvorlig astma der du benytter store doser med steroider og/eller har hatt innleggelse på sykehus i forbindelse med forverring over det siste året
 • Du har mastcellesykdommer
 • Du er gravid
 • Du bruker antikoagulerende/blodfortynnende medisin
 • Du har redusert immunforsvar eller er under behandling med immunsupprimerende behandling.

Du skal ikke møte til vaksinasjon hvis du har symptomer på korona.

Sikkerhet

Slik er du trygg på at meldingen kommer fra Larvik kommune:

 • SMS kommer fra «Larvikkom».
 • Vi ber aldri om kontonummer, bankkort, adresse eller personnummer.
 • Vi ber kun om fødselsdato og år ved bekreftelse. Dette gjør vi for å sikre at det er riktig mottaker som takker ja til vaksine og får tildelt time.
 • Vaksine og vaksinering er gratis.
 • Det er ikke mulig å betale seg til bedre prioritering.
Til toppen