Koronavaksine og doser

Innhold

Ale innbyggere over 5 år i Larvik har tilbud om vaksine mot korona. Du kan bestille time for vaksinering ved å ringe vaksinasjonstelefonen.

Åpningstider og bestill time

Klikk på linken nedenfor for å oversikt over åpningstider og hvordan du kan bestille time.

Hvem kan få koronavaksine og hvor mange doser er anbefalt?

 1. Det er anbefalt å ta to grunnvaksiner og tre oppfriskningsdoser.

  Det bør gå minimum seks måneder mellom 4.dose og 5.dose.

  Det bør gå minst tre måneder mellom gjennomgått koronainfeksjon og ny koronavaksine.

 2. Det er anbefalt å ta to grunnvaksiner og to oppfriskningsdoser.

  Det skal gå minimum fire måneder mellom 3. dose og 4. dose.

  Det bør gå minst tre måneder mellom gjennomgått koronainfeksjon og ny koronavaksine.

 3. Det er anbefalt å ta to grunnvaksiner og en oppfriskningsdose. Det er tilbud om en 4. dose for de som ønsker dette selv.

  Det skal gå minimum fire måneder mellom 3. dose og 4. dose.

  Det bør gå minst tre måneder mellom gjennomgått koronainfeksjon og ny koronavaksine.

 4. Det er anbefalt å ta to grunnvaksiner og to oppfriskningsdoser, slik at man har tatt inntil 4 koronavaksiner.

  Det bør gå minst fire måneder mellom oppfriskningsdosene (3. dose og 4. dose).

  Det bør gå minst tre måneder mellom gjennomgått koronainfeksjon og ny koronavaksine.

  Diagnoser i denne målgruppen

  • hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
  • Downs syndrom
  • kronisk nyresykdom og nyresvikt
  • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt
  • leverfunksjon
  • demens
  • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma
  • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
  • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • hjerneslag
  • diabetes
 5. Det er anbefalt å ta tre grunnvaksiner og to oppfriskningsdoser, slik at du har tatt inntil 5 koronavaksiner.

  Dersom spesialisthelsetjenesten har anbefalt deg ytterligere vaksinedoser, ta kontakt på 33172604 for å bestille time.

  Intervallet etter grunnvaksinering er minimum tre måneder mellom hver dose.

  Det bør gå minst tre måneder mellom gjennomgått koronainfeksjon og ny koronavaksine.

  Diagnoser i denne målgruppen

  • organtransplanterte
  • benmargstransplanterte
  • moderat eller alvorlig medfødt immunsvikt
  • avansert eller ubehandlet HIV-infeksjon
  • kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling (innenfor de siste 6 månedene)
  • alvorlig nyresvikt eller i aktiv dialyse
  • bruker medikamenter som svekker immunforsvaret
  • bruker ett eller flere av disse medikamentene (PDF)

  Det er ønskelig at du tar med medikamentliste.
  Oversikt over dine medisiner kan du finne ved å logge inn med elektronisk ID på helsenorge.no.

  Hvis du har dokumentasjon fra spesialist som bekrefter at du skal ha oppfriskningsdose, kan du ta med den. Ny dokumentasjon er ikke nødvendig.

 6. Grunnvaksinasjon er anbefalt til alle gravide som enda ikke er grunnvaksinert. Dette gjelder uavhengig av trimester.

  Gravide anbefales også oppfriskningsvaksine. Det er særlig viktig for kvinner som er gravide i 2. og 3. trimester hvor det er gått mer enn 20 uker siden forrige dose, og første trimester dersom det foreligger tilleggssykdom hos den gravide.

  Det bør gå minimum 4 måneder siden 3. dose.

  Det bør gå minst tre måneder mellom gjennomgått koronainfeksjon og ny koronavaksine.

 7. Det er ulike anbefalinger for barn og unge mellom 6 måneder og 17 år. Du kan lese mer om hva som gjelder for deg eller ditt barn på FHI sin nettside. Ved tvil om du eller ditt barn tilhører risikogruppen, ta kontakt med spesialisthelsetjenesten.

  Samtykke for vaksinering av barn og unge under 16 år
  Barn og unge under 16 år skal ha skriftlig samtykke til vaksinering fra begge foresatte med foreldreansvar for å kunne få vaksinen.

  Samtykkeskjema skal være ferdig utfylt når du møter til timen. Skjema leveres til vaksinatør når barnet skal vaksineres.

  For barn som skal vaksineres med flere doser må det medbringes ferdig utfylt samtykkeskjema for hver vaksinasjon.

  For barn under offentlig omsorg må den som følger barnet ha med skriftlig samtykke fra barneverntjenesten.

Vaksiner

Du kan velge mellom vaksinene fra Pfizer og Moderna, uavhengig av hvilken vaksine du har tatt tidligere.

Har du flyttet til Larvik?

Har du nylig flyttet til Larvik må du selv ringe 33 17 26 04 for å bestille time til den dose du eventuelt skal ha.

Vi kan oppdaterer vårt system med koronavaksiner du har fått andre steder i Norge via SYSVAK (nasjonalt register for vaksiner), slik at vi ser hvor mange doser du tidligere har fått. Vaksiner satt i utlandet kan etterregistreres hos fastlege eller via privat helseaktør. Har du fått vaksine i utlandet, og den ikke er etterregistrert i SYSVAK, må du informere oss om dette når du kommer til oss for vaksine. Det er fint hvis du har med dato for vaksine og hvilken vaksine du fikk.

Til toppen