Koronavaksine og doser

Innhold

Dose 1 og 2  

Du kan komme på drop-in for dose 1 og 2 de dagene vi vaksinerer (se åpningstider over) eller du kan ringe 33 17 26 04 for å bestille time. 

Time til dose 2 får du tilsendt på SMS når det nærmer seg intervallet som er gjeldende på dette tidspunktet.

Dose 2 time tildeles automatisk til som er født før og i 2003, og du trenger ikke å gjøre noe.

Dose 3 (immunsupprimerte)

Spesialisthelsetjenesten vil i hovedsak identifisere hvem som skal tilbys en 3. dose med koronavaksine.

De det gjelder vil få skriftlig tilbud fra sykehuset om at de kan ta kontakt med vaksinasjonstjenesten i kommunen for å få satt 3. dose, og noen vil bli innkalt til vaksinasjon ved sykehuset. De trenger ikke å ta kontakt med fastlegen sin i tillegg.

 • Det må gå minimum 4 uker mellom dose 2 og dose 3.
 • Det må også være minst én uke mellom denne vaksinen og en eventuell influensavaksine.

Ring 33 17 26 04 for å bestille time.

Oppfriskningsdose

Gruppen 18-64 år

I uke 47 og 48 vil vi sende ut SMS til personer i gruppen 18-64 år med tilbud om en ny oppfriskningsdose (dose 4). Vi starter med de eldste.

Gruppen 75 år og eldre

Regjeringen besluttet i sommer å tilby ny oppfriskningsdose (dose 4) til personer over 75 år og sykehjemsbeboere, og Larvik kommune er godt i gang med vaksineringen av denne gruppen.

Gruppen 65-74 år

Så snart vaksineringen av innbyggere fra 75 år og eldre er gjennomført, vil innbyggere i alderen 65 til 74 år få tilbud om vaksinering.

Gruppen 18–64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

Anbefaling om oppfriskningsdose for denne gruppen kom i september og disse vil motta SMS fra og med uke 37.

Gruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Anbefaling om oppfriskningsdose for denne gruppen kom i september og disse vil motta SMS fra og med uke 37.

Gravide

Anbefaling om oppfriskningsdose for gravide i 2. og 3. trimester kom i september. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede.

Du som er gravid og ønsker oppfriskningsdose på selv ta kontakt for time, ring 32172604.

Tilbud om oppfriskningsdose

Alle vi har registrert med mobilnummer får SMS med forespørsel om du ønsker oppfriskningsdose, denne må du takke ja til for å få tildelt time. 

Bestill time på vaksinasjonstelefonen 33 17 26 04 (hverdager 08.30-15.00) om du er i den gruppen som kan få oppfriskningsdose og enda ikke har fått SMS med tilbud om dette.

Viktig informasjon om oppfriskningsdose

 • Det må gå minimum 4,5 måneder mellom dose 2 og dose 3.
 • Det må gå minimum fire måneder mellom dose 3 og 4 
 • Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for målgruppene over gjelder uavhengig av om du nylig har gjennomgått infeksjon
 • Tidsintervall fra du er frisk etter koronainfeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker.
 • Det må også være minst én uke mellom denne vaksinen og andre vaksiner

mRNA-vaksine etter Janssen

Fikk du Jenssen vaksine, tilbys du ekstra dose 8-12 uker etter vaksinene. I tillegg tilbys du oppfriskningsdose på lik linje de andre (20 uker etter dose 2)

5-11 og 12-15 åringer

Barnet må ha fylt 5 år når de får vaksine. 5-11 åringer kan ha 2 vaksiner med 12 uker.
Ring 33172600 for å bestille time.

Har barnet gjennomgått covid anbefales det å venter 3 måneder før man kan ta vaksine som 2. hendelse.

Folkehelseinstituttet har vurdert at andre dose til ungdom i alderen 5 til 15 år er den enkeltes valg, og er ikke en anbefaling.

16-17 åringer

Det skal gå 12 uker mellom dose 1 og dose 2 for de som er født i 2006 og 2005.
16-17 åringer vaksineres med Pfizer (Comirnaty).

Gravide

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder.

Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere.

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose.

Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Vaksiner

 • Vaksinen Moderna (Spikevax) og Pfizer (Comirnaty) er godkjent som oppfriskningsdose og dose 3.
 • Vaksinen Comirnaty Original/Omicron BA.1 er godkjent som oppfriskningsdose pr september 2022.
 • Du kan vaksineres med Pfizer eller Moderna, uavhengig av hvilken vaksine du fikk som dose én og to.

Har hatt korona

Hvis du har hatt korona:

 • immunsupprimerte som først har fått én vaksinedose og senere infeksjon bør det gå 3-6 måneder til neste dose for best mulig effekt.
 • minimum 3 uker FØR dose 1, skal du ikke ha dose 2, men kan få oppfriskningsdose eller dose 3.
 • minimum 3 uker ETTER dose 1, skal du ikke ha dose 2, men kan få oppfriskningsdose eller dose 3.
 • minimum tre uker etter at du fikk dose 2, skal du ikke ha oppfriskningsdose. Infeksjonen erstatter behovet for en oppfriskningsdose.

Har du flyttet til Larvik?

Har du flyttet til Larvik senest tiden må du selv ringe 33 17 26 04 for å bestille time til den dose du eventuelt skal ha.

Vi oppdaterer vårt system med vaksiner du har fått andre steder fra SYSVAK (nasjonalt register for vaksiner) slik at vi kan tilby deg den dosen du er berettiget til.

Til toppen