Koronasertifikat

Innhold

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest.

Du trenger koronasertifikat hvis du skal reise til land som krever dette for innreise. 

Her finner du ditt digitale koronasertfikat

Når du logger deg inn på www.helsenorge.no får du tilgang til ditt digitale koronasertifikat.

Det digitale koronasertifikatet oppdaterer seg automatisk, og er gyldig når QR-koden vises. Registrert selvtest vises ikke i koronasertifikatet.

Du logger deg inn med elektronisk ID, og kan bruke enten BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil eller Commfides e-ID.

Du kan laste ned ditt digitale koronasertifikat til din mobiltelefon eller nettbrett. Det er ikke nødvendig med utskrift av sertifikatet hvis du har dette digitalt. For ikke-digitale brukere, se lenger ned på denne siden.

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

Få tilsendt pr brev

Du som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett kan få tilsendt koronasertifikatet til din folkeregistrerte adresse fra Helfo.

Servicetorget kan skrive ut

Du kan også få utskrift av ditt koronasertifikat ved å møte opp fysisk i
Servicetorget i Feyersgate 7, mandag til fredag kl. 09.00-15.00 og på
Sentralen i Svarstad onsdag og fredag kl. 10.00-15.00.

Du må ha med gyldig legitimasjon (pass, førerkort, nasjonalt ID-kort) som må vises for å få utskriften

Gyldighet

Ved utskrift har sertifikatet gyldighet i 90 dager.

Feil opplysninger om vaksine

Koronasertifikatet henter informasjonen om vaksiner fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. SYSVAK er et sentralt helseregister som gir oversikt over vaksinasjonsstatus for alle innbyggere i Norge, og over vaksinasjonsdekningen i landet.

Hvis du ikke ser en koronavaksine du har tatt, så har den kanskje ikke blitt registrert ennå, eller det har skjedd en feil med registreringen. Husk at det kan ta noe tid fra en vaksine er satt til den blir registrert i SYSVAK.

Hvis du er vaksinert i Larvik og oppdager feil knyttet til vaksinen kan du ringe vaksinasjonstelefon 33 17 26 04 så vil feil kunne rettes opp.

Har du fått vaksinen et annet sted, ta kontakt med gjeldende sted.

Feil opplysninger om testresultat

Koronasertifikatet henter informasjonen fra MSIS Labdatabasen over tester som er foretatt i Norge. Oversikten viser den siste testen som er registrert på deg de siste sju dagene. Du vil se siste test kun hvis koronavirus ikke ble påvist.

Ingen tester vil vises på denne siden dersom du har fått påvist koronavirus i løpet av de siste sju dagene. Dette gjelder også dersom laboratoriet ikke kunne gi et klart resultat av den siste testen din.

På prøvesvarsiden kan du se alle koronatestene du har tatt.

Hvis du har tatt en koronatest de siste sju dagene hvor det ikke ble påvist koronavirus, og du likevel ikke finner testen i denne oversikten, så kan det være at testen ikke er registrert. Du kan ta kontakt med prøvetakingsstedet, og spørre om de har registrert resultatet på testen din.

Hvis du har tatt testen i Larvik kommune kan du ringe testteam 45 83 65 48.

Hva ser du i koronasertifikatet?

Koronasertifikatet inneholder QR-koder med opplysninger som viser om du

  • er vaksinert
  • har en nylig negativ test
  • er immun etter å ha hatt koronasykdom

Koronasertifikatet har to kontrollsider:

  • en for bruk innenlands
  • en for bruk i utlandet og ved grensepassering

Når du logger deg inn i sertifikatet og klikker på vis kontrollside, kan du trykke på «Kontroll i Norge» og «Grensepassering EU/EØS».

Etterregistrering av koronavaksine

Vi ber deg ta kontakt med private helsetjenester for etterregistrering av koronavaksine da dette ikke er en prioritert oppgave for fastleger eller kommunehelsetjeneste.

Personer med norsk fødselsnummer eller d-nummer kan nå oppsøke enten fastlege, kommunehelsetjenesten eller privat helsetjeneste for å dokumentere vaksinasjon, og få registrert denne i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Du trenger enten informasjon fra koronasertifikat utstedt i EU- eller EØS-området, eller annen troverdig, vaksinasjonsdokumentasjon. Dette er uavhengig av hvor i verden disse vaksinene er satt.

Etterregistrering vil kun gjelde vaksiner som er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA.

Dokumentasjonen må minst inneholde alle variabler som er obligatoriske i innmeldingen til SYSVAK: Identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og vaksine. Dokumentasjonen bør også inneholde batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel.

Lovendring

Endringene i smittevernloven som legger til rette for å ta i bruk koronasertifikatet i Norge, er vedtatt og trådte i kraft fredag 11. juni.

Til toppen