Korona - varsling til innbyggere

Innhold

Kommunen benytter Varsling24 for å varsle husstander og bedrifter i et geografisk område om hendelser via SMS og e-post.

Når sender kommunen ut informasjon?

Kommunen informerer innbyggere digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmessig. I forbindelse med pandemien er det typisk servicemeldinger eller hendelser som krever rask informasjon til alle innbyggere.

Hvordan finner vi deg?

Varsling 24 benytter ulike registre for å identifisere og innhente kontaktinformasjon for innbyggere i en husstand og kontaktpersoner i en bedrift.

Privatpersoner

Informasjon om privatpersoner hentes fra Folkeregisteret til Skattedirektoratet. Kontaktinformasjon blir hentet fra det nasjonale Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet.

Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og epostadresse i dette kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen.

Bedrifter

Informasjon om bedrifter hentes fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Ved varsling av bedrifter benytter bedriftens forretningsadresse. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra varslingsadressene som bedriften selv oppgir i Altinn portalen.

Merk: Bedrifter med flere adresser bør registrere alle kontoradressene som underenheter i Enhetsregisteret i Brønnøysund for å blir varslet på riktig adresse ved en utsendelse fra kommunen. 

Tilleggsregisteret

Tilleggsregister kan benyttes av både privatpersoner og bedrifter som ønsker å motta varsler på en annen adresse enn den adressen som er oppført i de offentlige registrene.

Matrikkel

Ved varsling av hjemmelshavere, dvs eier av eiendom, innhentes informasjon fra det nasjonale eiendomsregisteret «Matrikkel». Alle hjemmelshavere for en eiendom blir varslet. Dersom eiendommen har festehavere, er det fester som blir varslet. Kontaktinformasjon innhentes fra de samme kontaktregistrene som ved varsling av husstand og bedrift.

Ved varsling av fritidseiendommer vil Varsling24 sende melding til hjemmelshaver/fester av fritidseiendommer med følgende boligkoder i Matrikkel:

161 - Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.)

162 - Helårsbolig benyttet som fritidsbolig

163 - Våningshus benyttet som fritidsbolig

I 2021 blir det tatt inn 2 nye boligkode fra Matrikkel

171 - Seterhus, sel, rorbu o.l.

172 - Skogs- og utmarkskoie, gamme

Har du ikke fått melding?

Er mitt mobilnummer registrert?

Privatperson

Vi sender varsling til innbyggere som er registrert med bostedsadresse i Folkeregisteret og henter kontaktopplysninger fra Kontakt og reservasjonsregisteret.

Sjekk at din informasjon er korrekt i registrene:

 1. Er du folkeregistrert på din adresse?
  https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister

 2. Har du oppdatert din kontaktinformasjon? https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

Bedrifter

Bedrifter må sjekke at din informasjon er korrekt i registrene:

 1. Enhetsregisteret:
  Bruk evt samordnet registermelding for å endre adresseinformasjon

 2. Varslingsadresse:
  Se informasjon etter innlogging på AltInn portalen

Hva kan du gjøre?

Har du feil opplysninger er det ditt ansvar å oppdatere registrene. Varsling24 har ingen tilgang til å gjøre oppdateringer på vegne av privatperson eller bedrifter.

Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet?

Varsling24 sender ikke melding til innbyggere som har såkalt «hemmelig nummer». Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, må du registrere en tilleggsoppføring på varslemeg.no. Her kan du krysse av for "hemmelig nummer" for å skjule informasjon fra varslingsloggen i Varsling 24.

Har du behov for tilleggsoppføringer?

Det kan være flere grunner til å registrere en oppføring i Tilleggsregisteret

 • Har din bedrift behov for varsling til andre telefoner enn de som står oppført i de offisielle registerne
 • Er du pårørende og har du eldre foreldre som ikke har oppføring i Kontaktregisteret
 • Bor du på en annen adresse enn den som står i Folkeregisteret

Privatpersoner

 • Gå til https://varslemeg.no
 • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
 • Følg instruksjonene som blir gitt der.
  • Legg til ny oppføring. Velg privat, oppgi adresse og kontaktinformasjon

Bedrifter

 • Gå til https://varslemeg.no
 • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
 • Følg instruksjonene som blir gitt der.
  • Legg til ny oppføring. Velg bedrift, oppgi adresse og kontaktinformasjon
Til toppen