Informasjon til næringslivet

Innhold

Her har vi samlet viktig informasjon om korona for arbeidsgivere og ansatte.


NB:
I uke 14 lanserer Larvik kommune en rekke tiltak for å støtte næringslivet. Vi legger ut mer informasjon om dette på denne siden torsdag 2.april.

Har du spørsmål, kontakt næringsrådgiver Jørgen Johansen.
E-post: jorgen.johansen@larvik.kommune.no
Telefon: 92812994

------------------------------------------------------------------------------------

Korona-krisen gir en svært utfordrende situasjon for næringslivet i Larvik, både umiddelbart og på lang sikt. På denne siden har vi samlet viktig informasjon for næringslivet.

Vi håper også at du har anledning til å svare kort på noen spørsmål. Det vil være et verdifullt bidrag i vårt videre arbeide med hvordan vi kan bistå Larviks næringsliv gjennom krisen.

1. Hva er de største utfordringene din bedrift står ovenfor som en følge av Korona-krisen?
2. Er den statlige krisepakken tilstrekkelig for at din bedrift skal komme seg gjennom krisen?
3. I dagens situasjon - Hva er kritiske kommunale funksjoner / tjenester for din bedrift?
4. Har du forslag til tiltak som Larvik kommune kan iverksette for å bidra til å hjelpe din bedrift gjennom krisen?

Informasjonen deres gir oss vil behandles konfidensielt og kun bli offentliggjort på aggregert nivå. Svar kan sendes til jorgen.johansen@larvik.kommune.no

Stenging av virksomheter

Helsedirektoratet har vedtatt stenging av en rekke virksomheter for å stoppe spredning av korona-virussykdom (covid-19). Vedtaket gjelder fra kl 00.00 mandag 16. mars 2020.

Informasjon fra Helsedirektoratet om stenging av virksomheter

Til toppen