Forebygging

Innhold

Alle kan bidra til begrense smittespredning. Her er noen råd:

Hvordan forebygge?

 • Følg hygienerådene fra Folkehelseinstituttet (www.fhi.no)
 • Sørg for god håndhygiene. (Grundig vask med såpe er tilstrekkelig. Bruk av antibakk et godt alternativ.)
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Vurder om møter, sammenkomster eller arrangementer som skal avholdes er nødvendig eller kan utsettes.
 • Ønsker du å få råd om et arrangement bør avlyses, kontakt kommunen via kommunens nettside eller ta kontakt med servicekontoret.
 • Ikke be om å bli testet for virus dersom du ikke tilfredsstiller disse kriteriene: Har vært i risikoområde eller har vært i kontakt med noe som har vært der. Du skal kun testes hvis du har symptomer på sykdom.
 • Karantene SKAL overholdes. Blir du testet, skal du være i karantene i 14 dager, uansett om du får symptomer på sykdom eller ikke.
 • All testing foregår hjemme. Ikke reis til lege eller legevakt for å bli testet. Ring for avtale om testing dersom du mener du fyller kriteriene satt av Folkehelseinstituttet.
 • Tenk deg om før du besøker mennesker som er i risikogrupper: eldre mennesker, mennesker med astma, diabetes eller andre alvorlige sykdommer.
 • Barn rammes sjeldnere av sykdom enn voksne og eldre, men kan likevel smitte andre.
 • Tenk deg om hvordan du forholder deg til andre i hverdagen i forbindelse med trening, arbeid og fritid.
 • Prøv å holde deg frisk av andre sykdommer. Da belaster du helsevesenet mindre og opptar ikke kapasitet som trengs til sårbare grupper ved utbrudd av korona.
 • Ha forståelse for at noen tilbud kanskje ikke vil være tilstede i en periode der det jobbes for å forsøke å unngå spredning av virussmitte så mye som mulig.
 • Følg råd og oppdateringer som legges ut på kommunens nettside, skolers nettsider, eller informasjon som gis fra organisasjoner og internt fra næringsliv. Respekter de begrensninger som settes fra kommunen.

Filmer om smittevern

Til toppen