Besøk i sykehjem og bemannede boliger

Innhold

Nå kan pårørende besøke sine kjære på våre institusjoner. Det er fortsatt viktig å holde høyt fokus på smittevern.

De aller fleste av våre pasienter i institusjon er nå fullvaksinert mot korona, og det gjør at vi kan lette på besøksrestriksjonene slik at det blir lettere for pårørende å komme på besøk.  

Det er fortsatt smitte i samfunnet, og de fleste pårørende og ansatte er fortsatt ikke vaksinert. Det betyr at vi fortsatt må få høyt fokus på smittevern, og det er viktig å følge med på den informasjonen som gis ved det enkelte sykehjem.

Retningslinjer for besøk

 • Pårørende eller andre som har luftveissymptomer eller er i karantene skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes (f.eks dersom pasient er dårlig)
 • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet smittet med covid-19 kan ikke komme på besøk.
 • Det er ikke lenger pålagt å avtale tidspunkt for besøk på forhånd, og det er ikke lenger begrensning for hvor mange som kan ha besøk samtidig.
 • Vaksinerte besøkende kan ha nærkontakt med pasienten.
 • I tillegg til dette kan et begrenset antall uvaksinerte besøkende (de samme over tid) ha nærkontakt med pasienten. Antall besøkende på en gang kan ikke være flere enn nasjonale/kommunale bestemmelser for besøk generelt tilsier (dette er 5 akkurat nå)
 • Alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter under hele besøket. Pårørende bruker munnbind i fellesarealene.
 • Som hovedregel gjennomføres besøk på pasientens rom, men det kan gjøres unntak og gjennomføre besøk i fellesareal – da kun dersom 1 meters avstand til personale og andre pasienter er mulig.
 • Avdelingen fører logg over besøkende for smittesporingsformål, logg makuleres etter 10 dager. (det er frivillig å oppgi personopplysninger).
 • Smittevernansvarlig rengjør berøringspunkter i rom der det har vært besøk, samt på alle berøringspunkter i fellesarealer ved slutten av hver dagvakt og kveldsvakt.
 • Ansatte bør informere pasienter og pårørende om at det er betydelig mindre risiko for covid-19 etter vaksinasjon, men at covid-19 ikke vil forhindres i alle tilfeller da vaksinen ikke alltid gir full beskyttelse.

Beboere på besøk utenfor sykehjem

Beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner har ingen juridiske restriksjoner med hensyn til besøk ut av institusjonen, med mindre det er fattet et tvangsvedtak. Fullaksinerte beboere som skal på besøk utenfor sykehjemmet, bør følge gjeldende forskrifter, samt nasjonale og lokale smittevernråd.

Byskogen korttid og Presteløkka

På noen av våre institusjoner vil døren fortsatt være låst, selv om det er mulig å besøke sine kjære.

Byskogen korttid: Døren er låst, men man kan komme uten forhåndsavtale. Besøksverter åpner og hjelper med registrering når man kommer før man blir fulgt til pasientene. Besøkstid er kl  11-12.30 daglig

Presteløkka: Døren er stengt. Besøkende kan komme uten forhåndsavtale, ringe på, bli lukket inn av ansatte og registrere seg før man går til den man skal besøke. Det er åpent for besøk hele dagen.

Til toppen