Besøk i sykehjem og bemannede boliger

Slik kan pårørende besøke sine kjære på våre institusjoner.

Det er stadig lettelser i tiltak knyttet til smittevern.

Den enkelte institusjon tilrettelegger for besøk innenfor gjeldende regler og mulighet til  å ivareta nødvendig smittevern.

Vi må fortsatt ha oversikt over hvem som kommer på besøk og når det kommer besøk for å kunne følge opp evt smittesituasjoner på forsvarlig måte.

Ta kontakt med den aktuelle institusjonen og avdelingen i forkant av besøket for å gjøre avtale.

Til toppen