Vil du være med å sette kursen i en av Norges største kommuner?

Vi søker kommunalsjef for økonomi og finans. Søknadsfristen er torsdag 24. november.

Brua i Larvik Foto: Dag Nordsveen
Brua i Larvik Foto: Dag Nordsveen

Vil du lede arbeidet med å sikre helhetlig virksomhetsstyring og budsjettstrategisk arbeid i Larvik kommune? Trives du i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon? 

Som kommunalsjef vil din innsikt og kunnskap om samfunn og kommunesektoren, sammen med kompetanse og erfaring fra finans og styring være helt sentral for å sikre videre vekst og utvikling i kommunen. Du liker utfordringer, ser det store bildet og evner å tenke langsiktig og helhetlig samtidig som du forstår detaljene. Ditt lederskap skal fremme kvalitet og utvikling av våre tjenester, og du skal bidra til at vi lykkes som lag.

Du vil lede et svært kompetent fagmiljø, rapportere til kommunedirektøren og inngå i hennes ledergruppe.

Søk på stillingen her
Arbeidsoppgaver
 • Sørge for at kommuneorganisasjonen leverer god styringsinformasjon som grunnlag for administrative og politiske beslutninger
 • Ansvar for budsjett-, analyse- og prognosearbeid, rapportering av regnskap samt styring av likviditet
 • Ansvar for helhetlig virksomhetsstyring
 • Ansvar for kommunens finansforvaltning
 • Kommunisere viktige økonomiske vurderinger, konklusjoner og forslag til folkevalgte, kommuneorganisasjon, presse og samfunn
 • Lede og videreutvikle medarbeidere, økonomi og finans 
 • Utøve lederskap gjennom vår lederplattform som er basert på mestringsorientert ledelse
Kvalifikasjoner
 • Du har relevant høyere universitets- eller høgskoleutdanning. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Du har god organisasjonsforståelse, solid og relevant erfaring fra en større virksomhet, fortrinnsvis kommune eller annen offentlig virksomhet
 • Du har ledererfaring og strategisk kompetanse fra ledelse av komplekse prosesser
 • Du er god i styringsdialogen med politisk ledelse
 • Du er god til å kommunisere på en tydelig og enkel måte, både muntlig og skriftlig
 • Du har god digital forståelse og bidrar til prosesser som understøtter den digitale transformasjonen
 • Du kan vise til gode resultater fra budsjettstrategisk arbeid
Personlige egenskaper
 • Du er god til å skape tillit og bygge relasjoner 
 • Du er analytisk og forstår raskt komplekse spørsmål og utfordringer, og gjør sunne og rasjonelle vurderinger
 • Du forstår kommunens formelle og uformelle regler og strukturer, og tilpasser deg politiske prosesser på en effektiv måte
 • Du trives med høyt tempo og tidvis høyt arbeidspress
 • Du gir medarbeiderne dine en klar opplevelse av retning, du inspirerer og er tydelig på målene

Vi legger stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr
 • Spennende, krevende og meningsfylte arbeidsoppgaver med store muligheter til å være med å påvirke utviklingen i kommunen 
 • En hyggelig arbeidsplass med engasjerte kollegaer i et travelt, men hyggelig miljø
 • Lønn etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Velferdsordninger 
Søk på stillingen her
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.

Kontakt

 • Gro Herheim Kommunedirektør
 • Marit Kobro Kommunalsjef
Til toppen