Er du vår nye kommunalsjef?

Vi søker kommunalsjef for Verdiskaping og stedsutvikling. Søknadsfristen er fredag 28. april.

Er du samfunnsengasjert og opptatt av utvikling? Har du erfaring fra offentlig virksomhet eller andre politisk styrte organisasjoner?

Vi søker en samlende og modig kommunalsjef. 

Kommunalsjefen inngår i kommunedirektørens ledergruppe og har ansvar for viktige politikkområder. Verdi- og samskaping, by- og stedsutvikling er oppdraget. Vi jobber målretta for å styrke vår attraksjonskraft, redusere klimautslipp, bidra til økt næringsutvikling og skape rom for kulturelt mangfold og levende lokalsamfunn. 

Ansvarsområdet består i dag av disse avdelingene:

 • Arealplan
 • Byggesak
 • Geodata
 • Kultur og idrett
 • Miljø og stedskaping
 • Næring og ressursforvaltning

Til sammen utgjør Verdiskaping og stedsutvikling 170-180 dyktige medarbeidere. 

Søk på stillingen her
Arbeidsoppgaver
 • Du skal lede og utvikle kommunens helhetlige arbeid innenfor tjenesteområde Verdiskaping og stedsutvikling
 • Du skal bidra til lokal og regional samfunnsutvikling og styrke kommunens arbeid med strategi og innovasjon både nasjonalt, regionalt og lokalt
 • Du møter som kommunedirektør i Hovedutvalg for miljø, kultur og næring, og har også ansvaret for Planutvalget og Ungdomsrådet
 • Du skal ivareta kommunens arbeidsgiverrolle gjennom å følge opp medarbeidere, økonomi og faglig utvikling på eget område
 • Du skal utøve lederskap gjennom Larvik kommune sin lederplattform som er basert på mestringsorientert ledelse
Kvalifikasjoner
 • Du har relevant utdanning på masternivå eller tilsvarende. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Du har ledererfaring, og det er en fordel med erfaring som kommunalsjef eller tilsvarende stilling 
 • Kompetanse/utdanning innen samskaping, innovasjon og ledelse er en fordel
 • Du må mestre både operative og strategiske utfordringer og være opptatt av høy kvalitet i tjenesteproduksjon, lokaldemokrati og utforming av by og tettsteder 
 • Du har god digital forståelse og erfaring fra digitalt utviklingsarbeid
 • Du er god til å kommunisere både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Du evner å utvikle en ambisiøs, men realistisk visjon og omskaper den til en gjennomførbar strategi
 • Du tar initiativ, får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater
 • Du evner å bygge nyttige nettverk og er i stand til å bruke dem til å nå mål
 • Du forstår organisasjonens uformelle regler og strukturer og nyttiggjør deg politiske prosesser effektivt for å få ting gjort
 • Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon. Du har godt humør og støtter andre for å nå tjenesteområdets mål
Vi tilbyr
 • Kompetente og fremoverlente medarbeidere
 • Gjennomføringssterk, raus og støttende ledergruppe
 • Konkurransedyktig lønn basert på kompetanse og erfaring
 • God pensjons- og forsikringsordning i KLP 
 • Velferdsordninger
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.
Til toppen