Møteplass

Innhold

Møteplass er en samtalearena hvor pårørende og fagpersoner treffes for å utveksle erfaringer og kunnskap om det å være pårørende.

Du som pårørende kan være en ressurs og din erfaring er verdifull. Et samarbeid kan ha positiv effekt for brukerens tilfriskning.

Møteplasser våren 2018

Målgruppe

Du som pårørende til personer med psykiske utfordringer og/eller rusutfordringer.

Tjenestens innhold

  • Møteplass - et tilbud for pårørende der de utveksler erfaringer med fagfolk om å leve tett på psykiske lidelser og/eller rusproblemer
  • Hver Møteplass har eget tema
  • Hver Møteplass varer fra kl. 18.00-20.30

Vi tilbyr

  • Vi vil møte deg med respekt og tillit
  • Vi overholder vår taushetsplikt
  • Du får informasjon om tilgjengelige tilbud til deg som pårørende

Våre forventninger

  • Du melder deg selv på annonserte Møteplass-kvelder
  • Du gir beskjed dersom du ikke har mulighet til å møte

Betaling

Tilbudet er gratis.

Kontakt

Til toppen