Møteplass

Innhold

Møteplass er en samtalearena hvor pårørende og fagpersoner treffes for å utveksle erfaringer og kunnskap om det å være pårørende.

Du som pårørende kan være en ressurs og din erfaring er verdifull. Et samarbeid kan ha positiv effekt for brukerens tilfriskning.

Målgruppe

Du som pårørende til personer med psykiske utfordringer og/eller rusutfordringer.

Tjenestens innhold

  • Møteplass - et tilbud for pårørende der de utveksler erfaringer med fagfolk om å leve tett på psykiske lidelser og/eller rusproblemer.
  • Hver Møteplass har eget tema.
  • Hver Møteplass varer fra k. 18-20.30

Vi tilbyr

  • Vi vil møte deg med respekt og tillit.
  • Vi overholder vår taushetsplikt.
  • Du får informasjon om tilgjengelige tilbud til deg som pårørende.

Våre forventninger

  • Du melder deg selv på annonserte Møteplasskvelder.
  • Du gir beskjed dersom du ikke har mulighet til å møte.

Betaling

Tilbudet er gratis.

Kontakt

Til toppen