Livsstyrketrening

Innhold

For alle som vil lære mer om hvordan håndtere stress og dagliglivets utfordringer.

Tid og sted

Kurset strekker seg over 10 torsdager fra 11. januar 2018 kl 15.00-1900 i Badeparken 10 (Villaen).

Om Livsstyrekstrening

Det helsefremmende perspektivet er helt sentralt, ikke diagnosen.

I livsstyrketrening arbeider vi ut fra forståelsen om at tanker, følelser, kropp og levd liv henger sammen, og at kroppslige helseplager kan være et uttrykk for «livet som setter seg i kroppen». Ofte finnes det ikke en årsak til plagene.

Kurset handler bl.a. om å rette blikket innover, lære å lytte til kroppen, og lære om hvordan egne tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen. Les mer på www.livsstyrketrening.no

Påmelding

Påmelding gjøres via telefon 982 31 935.

Til toppen