Pasient- og brukerrettigheter

Innhold

Oppdatert informasjon om dine rettigheter.

Helsenorge.no inneholder oppdatert informasjon om rettigheter du har, som pasient, bruker og pårørende.

Til toppen