Fysioterapeuter med driftstilskudd

Innhold

Når du går til fysioterapeut eller manuellterapeut med driftstilskudd, får du dekket deler av utgiftene dine til behandlingen.

Målgruppe

Fysioterapeutene har et åpent tilbud til kommunens innbyggere.

Slik søker du

Ta direkte kontakt med det enkelte instituttet

Vi tilbyr

 • Undersøkelse og vurdering av funksjon og årsak til smerte og funksjonsproblemer.
 • Ulike behandlingsmetoder og tilrettelagt trening som tar sikte på å normalisere funksjon.
 • Råd og veiledning.
 • Tilbud om gruppetrening i basseng og i treningsrom.
 • Deltakelse i samarbeidsmøter for eksempel basismøter på NAV Larvik trygd vedrørende langtidssyke¬meldinger.
 • Du møtes med høflighet og respekt.
 • Vi overholder vår taushetsplikt.
 • Vi lytter til deg og gir informasjon, råd og ¬veiledning.
 • Du møter en fysioterapeut som er faglig kvalifisert.
 • Vi dokumenterer vår virksomhet i journaler.
 • Vi samarbeider med de faggrupper som er nødvendig for å gi deg en faglig forsvarlig tjeneste.
 • Vi er spesielt opptatt av å unngå lang ventetid:
  - ved sykemelding
  - etter operasjoner
  - etter akutte skader og sykdom som påvirker funksjon
  - for funksjonshemmede barn

Våre forventninger

 • Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.
 • Du sier fra hva du ikke er fornøyd med.
 • Du samarbeider og medvirker aktivt ut fra dine muligheter.
 • Du møter til avtale eller sier ifra hvis tiden ikke ¬passer.

Betaling

Når du går til fysioterapeut eller manuellterapeut med driftstilskudd, får du dekket deler av utgiftene dine til behandlingen. Som hovedregel må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2. Egenandelstaket for 2017 er 1990 kroner.

For at du skal få dekket utgifter, må fysioterapeuten ha avtale om driftstilskudd med kommunen. Du trenger ikke henvisning dersom du oppsøker fysio- eller manuellterapeut. En manuellterapeut er en fysioterapeut med spesialutdannelse i manuellterapi.

Kravet til henvisnings fra lege bortfaller 01.01.2018. Du må fortsatt gå til en fysioterapeut som har avtale om driftstilskudd med kommunen for å få dekket kostnadene utover egenandelen.

Avtaleforhold mellom privatpraktiserende fysioterapeuter og kommunen

Fysioterapeuter med driftsavtale får driftstilskudd fra kommunen, trygderefusjon fra trygdekontoret og egenandel fra pasienten.

Fysioterapeutene arbeider etter henvisning fra lege, med unntak av fysioterapeuter med spesialistkompetanse i Manuell Terapi som kan kontaktes direkte.

I Larvik kommune arbeider privatpraktiserendefysioterapeuter med spesialistkompetanse innen Manuell Terapi, psykomotorisk fysioterapi og idrettsfysioterapi.

 

Fysioterapeutene
Stavernsvein 2,3264 Larvik
 
Anne Grete Levy  33 18 11 10
Krister Næss (Spes. idrettsfysioterapi MNFF)  91 75 64 34

Guro Horten Solberg (Uten driftstilskudd)

Jørgen Eia Bringedal (Uten driftstilskudd)

97085509

97690926

Fysio Helsesenter
Nansetgata 57, 3269 Larvik
33 18 68 40
33 18 68 41 (fax)
Kjell Even Fløtre 48 10 94 86
Lena Dobrowèn  
 Unni Sandmo Gundersen  
Gymnos Fysikalske institutt
Prinsegata 3, 3256 Larvik
 33 18 29 09
Paal Brynildsen (Spes. manuell terapi)  
Ingebjørg Skavdal   
Heyns fysikalske institutt
Nansetgata 98, 3269 Larvik
33 11 44 49
33 11 70 85 (fax)
Øivind Heyn 90 14 32 09
Ole Thomas Høeg  
Ragnhild Tornholm  
Tanja Staalaker  

 Helgeroa fysikalske institutt

Sønsterød, 3295 Helgeroa

 33 18 88 70
Tore Fjelltveit 90 77 80 25
Alexander J. Thorgersen 91 72 67 57

Hilde P. Viddal

(Spes. psykomotorisk fysioterapi)

Senter 18, Olavsgt.7, 3256 Larvik

 93 00 26 51

Hovland fysioterapi

Borgejordet 80, 3269 Larvik

33 11 67 22

Jens Hoel Nilsen

(Spes. manuell terapi)

 

Kvelde fysioterapi

Hedrumveien 1296, 3282 Kvelde

 

Tor Martin Isachsen

91 68 14 81

Langestrand fysioterapi

Vestregata 28, 3264 Larvik

33 18 11 22

Marianne Frydenlund

 

Bent Inge Frydenlund

 

Larvik fysioterapi

Kongegt. 16, 3256 Larvik

 33 18 25 10

33 18 53 01

Olav Aure

(Spes. manuell terapi)

 

Arnfinn Tveisme

(Spes. manuell terapi)

 

Bernt Waale

 

Hilde Eskedal

(Lymfødembehandling)

 

Åshild Bergkåsa Berg

 

Helse Nordbyen

Gml. kongevei, 3269 Larvik

91597164

98037919

Ellen Amundrød (uten driftstilskudd)

900 85 662

Trond Støvland (uten driftstilskudd)  
Baard Atle Hansen  

Pyramiden fysioterapi

Gloppeskogen 24, 3260 Larvik

Kristin Wøien Fysioterapi

(Spes. psykomotorisk fysioterapi)

 99 72 20 77

Pyramiden fysioterapi

Gloppeskogen 24, 3260 Larvik

Øysten Glenne Kristiansen

93 04 88 72

 Stavern fysikalske institutt

Kongensgt. 4, 3290 Stavern

 33 19 97 30
Svend Johansen  
Klaus Roberg  

Weber Fysioterapi

Håkestadveien 3 Tjølling, 3280 Tjodalyng

 

Tom Andre Weber

(fysioterapeut/manuellterapeut)

 41426858

Eva fysioterapi

Jerpeveien 11, 3269 Larvik

915 97 164

Øyvind Andersens fysioterapi

Kirkegårdsgata 5, 3263 Larvik

413 14 792

Sidsel fysioterapi

Elveveien 21, 3262 Larvik

926 34 087
Sidsel Lombardo (uten driftstilskudd)  
   
Til toppen