Tilbud til etterlatte

Innhold

I høst starter vi opp en samtalegruppe for deg som har mistet en nær relasjon.

Sorggruppe er ikke en behandling eller terapi. Sorg er en normal reaksjon på en unormal situasjon. Da kan det være godt å sette ord på opplevelser og følelser omkring sorgen man opplever.

I en sorggruppe får du kunnskap om blant annet sorgteorier, følelsesmessige reaksjoner, fysiske reaksjoner og relasjoner.

Hver samling starter med en liten innledning omkring et tema relatert til sorg og sorgarbeid. Det blir satt av godt med tid til erfaringsdeling og samtale. Du deler kun det du selv ønsker.

Alle som har mistet en nær relasjon er velkommen til å delta på seks samlinger gjennom høsten. 

Oppstart: Mandag 25. september

Tid og sted: 12.30 - 14.00 / Villaen, Badeparken 10

Påmelding: Ta kontakt med Mari Løchen på 92 42 82 43.

Temakveld

Vi inviterer til temakveld om sorg på Festiviteten den 26. oktober, for mer info ta kontakt med Sissel Egenberg 98 23 13 04.

Til toppen