Pårørendecafe

Innhold

For deg som vil møte andre pårørende på ett uformelt sted.

Tid og sted

Siste onsdag i måneden kl 17-20 på Frivlligsentralen, Kongegata 18, inngang i Øvre Torggtate.

Hva er Pårørendecafè?

Et uformelt sted for pårørende der de kan møtes over en kopp kaffe, ta en prat, å kjenne på fellesskapet ved det å være pårørende uten å måtte forklare så mye.

Enkel bevertning.

Til toppen