Hjelpemidler

Innhold

Hjelpemiddellageret har som formål å låne ut hjelpemidler ved korttids behov og ivareta formidling av hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral.

Korttidslån 

Alle innbyggere i Larvik kommune med behov for hjelpemidler i en begrenset periode kan låne hjelpemidler fra Kommunalt hjelpemiddellager i en periode på inntil 3 måneder. Perioden kan forlenges i inntil 2 år.

Langtidslån (over 2 år)

Alle innbyggere i Larvik kommune får bistand til levering/ henting og reparasjon av hjelpemidler som er tildelt etter vedtak fra NAV/ Hjelpemiddelsentral i Vestfold. 

Hente/levere hjelpemidler

Hjelpemidler kan hentes/leveres mandag til fredag mellom klokken 0800-1530 i Skiringsalsgata 34, 3263 Larvik.

Kontakt

Dersom du har spørsmål vedrørende hjelpemidler kan du kontakte Hjelpemiddellageret eller Servicetorget.

Sted Åpningstid Telefon
Hjelpemiddellageret Mandag til fredag
1000-1100 og 1300-1400
98231202
Servicetorget Mandag til fredag
0900 - 1530
33171010

Akutt behov for reparasjon kveld/natt/helg

Ved akutt behov for reparasjoner av hjelpemidler på langtidsutlån utenfor kommunens åpningstid kan du ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentralen i Vestfold.

Åpent hverdager 15.00-24.00 samt lørdag og søndag 08.00-24.00.

Merk:
Med akutt behov menes tilfeller der det fører til urimelig store konsekvenser for deg å måtte vente til neste virkedag med å få hjelpemiddelet reparert.

Sted Telefon
NAV Hjelpemiddelsentralen Vestfold 99389470

Vi tilbyr

 • Du blir møtt med respekt og høflighet.
 • Vi gir informasjon, råd og veiledning.
 • Vi overholder vår taushetsplikt.
 • Vi monterer/ installerer hjelpemidlet og gir deg opplæring i hvordan hjelpemidlet skal brukes.
 • Vi leverer/ henter hjelpemidlet dersom du/ pårørende ikke kan gjøre det selv.
 • Vi yter teknisk bistand ved behov for reparasjon av hjelpemiddelet, og bestiller reparasjon fra NAV/ Hjelpemiddelsentral ved behov for spesialkompetanse.

Våre forventninger

 • Du henvender deg til kommunen og gir oss informasjon om dine behov.
 • Du eller dine pårørende henter/ leverer hjelpemidler i Skiringsalsgata 34 dersom dette er mulig.
 • Du sier i fra ved behov for opplæring i bruk av hjelpemidlet og ved behov for teknisk bistand.
 • Du behandler hjelpemidlet forskriftsmessig, og følger opp det ansvaret som er pålagt deg for vedlikehold.
 • Du sier i fra ved endring i behov for hjelpemidler og dersom du ikke lenger har behov for hjelpemidler.

Betaling

Tjenesten er gratis.

Til toppen