Ergoterapi for barn og unge

Innhold

Ergoterapeuter har fokus på forebygging og tidlig innsats for å fremme aktivitet, deltakelse og inkludering for barn og unge med ulike utfordringer i hverdagslivet. Barn og unge utvikler seg og lærer gjennom lek og aktivitet i samspill med sine fysiske og sosiale omgivelser.

Målgruppe

Barn og unge 0-18 år med ulike utfordringer i hverdagslivet som gir begrensninger i aktivitet og deltakelse.

Vi tilbyr

 • Kartlegging av muligheter for aktivitet og deltakelse på de ulike arenaene barnet oppholder seg.
 • Råd i forhold til tilrettelegging av omgivelser.
  • Boligtilpasning
  • Tilrettelegging av barnehage/skole
 • Veiledning av barn, foreldre/foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere.
 • Finmotorisk utredning og iverksetting av tiltak.
 • Utredning og veiledning rundt barn som trenger Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK)
 • Trening av håndfunksjon og ferdigheter i daglige aktiviteter.
 • Finne fram til kompenserende tiltak som fremmer aktivitet og deltakelse. For eksempel tekniske hjelpemidler.
 • Habilitering – Bidra til målrettede og koordinerte innsatser for barn med sammensatte behov ut fra et familiesentrert perspektiv.
 • Kompetanse i forhold til utforming av offentlige rom for å sikre universell utforming.

Slik søker du

Ved behov for tjenesten, kontakt teamkoordinator for ergoterapitjenesten på telefonnummer 982 31 190

Henvisningsskjema

Betaling

Tjenesten er gratis.

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med tjenestens innhold, kan du anmode ergoterapeuten om å endre innholdet innen 4 uker. 
Dersom anmodningen ikke tas til følge, kan du klage direkte til fylkeslegen innen 3 uker, jf Pasient- og brukerrettighetsloven.
Du kan også kontakte Pasientombudet i Vestfold, tlf 33 34 77 90, vedrørende saker hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Kontakt

 • Ergo, Fysio og Hjelpemidler Skiringsalsgata 34, 3263 LARVIK
 • Helsetjenester og familiesenter Feyers gate 7, 3255 LARVIK
Til toppen