Mestringsteam - lavterskel

Innhold

Det psykiske helsearbeidet i kommunen skal bidra til å fremme selvstendighet og tilhørighet hos mennesker med psykiske vansker eller lidelser. Det skal styrke deres evne til å mestre eget liv.

Målgruppe

Du som er over 18 år, bor eller oppholder deg i Larvik kommune, og har psykiske utfordringer eller er i en livskrise.

Tjenestens innhold

  • Korttids kognitiv terapi.
  • Kurs i depresjonsmestring(KID), angstmestring (KAM)og leve med belastninger (KIB).
  • Endring – og motivasjonssamtaler med fokus på å finne frem til egne ressurser og mestringsstrategier.
  • Hjelp til å strukturere og mestre hverdagen.

Vi tilbyr

  • Vi møter deg med respekt og er opptatt av din opplevelse av egen livssituasjon.
  • Vi overholder taushetsplikten.
  • Du får informasjon og veiledning.
  • Du får beskjed dersom avtaler må endres.

Slik søker du

Søknad til individuell oppfølging skjer ved at du henvender deg selv personlig, ved egensøknad, per telefon eller brev, eller at det søkes via fastlege eller andre tjenesteinstanser til Tjenestekontoret i Larvik kommune.

Tjenestekontoret tar i mot og utreder søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester. Ta gjerne kontakt med Servicetorget eller Tjenestekontoret for veiledning og hjelp til søknaden. Saksbehandler vil ta kontakt med deg for kartlegging av søknaden.

Ved oppfølging fra virksomhet psykisk helse og avhengighet

  • Du vil få tildelt en fast kontaktperson så raskt som mulig.
  • Når en kontaktperson er bestemt, vil du motta brev om timeavtale.
Til toppen