Frisk Larvik

Innhold

Frisk Larvik er et tilbud til personer som er sykmeldt grunnet muskel/skjelettplager og eller lettere psykiske plager.

Hensikten er sammen med den sykmeldte å finne det beste tilbudet for å komme tilbake i arbeid.

Frisk Larvik

Frisk Larvik er et samarbeid mellom Larvik kommune ved Friskliv og mestring, sykehuset i Vestfold ved Helse og arbeid, Nav Larvik, Nav arbeidslivssenter og IFokus som er en arbeids inkluderingsbedrift eid av Larvik kommune. Hensikten med Frisk Larvik er at vi i samarbeid med den sykmeldte raskt skal finne det eller de tilbudene som er best egnet for at den som er sykmeldt skal komme tilbake i arbeid.

Hva kan vi tilby?

Individuelle samtaler der deltakerens situasjon og behov kartlegges

Tema i samtalen er:

  • Hvor ønsker jeg å være
  • Hva er viktig for meg nå
  • Hva skal til for at jeg kommer videre
  • Gjennomgang av din sak med en tverrfaglig gruppe som kan se muligheter fra forskjellig perspektiv
  • Hjelp til å lage en plan for tilbakekomst til arbeid. Forslag som man kan ta med seg til arbeidsgiver for drøfting
  • Tilbud om aktuelle tiltak som karriereveiledning, mestringskurs, livsstyrketrening arbeidsplassvurdering med mer

Frisk Larvik har fokus på deltakerens egne ressurser. Deltakeren får hjelp til å se sine muligheter og ressurser der de selv kan oppleve å stå fast. Dette gjøres gjennom veiledning og coaching.

Hvordan jobber vi?

Du møter alle overnevnte samarbeidspartnere på én plass samtidig. Du får individuell veiledning og gjennomgang av din livssituasjon. Sammen med deg finner vi det som er det mest hensiktsmessige tilbudet(ene).

Sted

Vi holder til i Friskliv og mestring sine lokaler i Villaen i Badeparken 10, Larvik.

Betaling

Deltakelse ved Frisk Larvik er gratis

Påmelding

• Fastlege kan bruke dialogmelding til NAV merket Frisk Larvik
• Den enkelte kan selv ta kontakt ved å sende beskjed til NAV på www.nav.no/Dittnav
• Arbeidsgiver kan ta kontakt via NAV arbeidsgivertelefon, 55 55 33 36

Kontakt

Til toppen