Ungdata 2021 - De fleste ungdommer er fornøyd med livet sitt

Resultatene fra Ungdata 2021 er nå lansert. Sist undersøkelse var i 2017 og nytt i år er spørsmål direkte knyttet til pandemien. Resultatet generelt er positivt. De fleste ungdommer i Larvik klarer seg fint og har et godt liv.

Ungdata er en lokal undersøkelse der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset ungdomstrinnet og videregående opplæring. 

I Larvik har 1317 elever fra 8. til 10. trinn svart undersøkelsen, noe som tilsvarer 84 prosent av elevene. 

Her er en kort oppsummering av resultatene. 

 • Livskvalitet: De fleste ungdommer er godt fornøyd med livet sitt. Litt flere gutter (90 prosent) enn jenter (73 prosent) oppgir at de er tilfreds med livet. I niende klasse er det en liten nedgang.
 • Venner: Godt over 90 prosent i alle trinn og blant begge kjønn sier at de har noen å være sammen med på fritid og i friminutt. Litt flere i Larvik har oppgitt at de har følt seg ensomme enn resten av landet. Flest jenter.
 • Foreldre: En stor andel oppgir at de er fornøyd med foreldrene sine og at de tilbringer mye tid sammen med dem. 28 prosent oppgir at forsøker å holde fritiden skjult.
 • Skole: Skolen er et godt sted å være for de aller fleste, men ikke for alle. På ungdomsskolen er elevene litt mindre fornøyde.
 • Mobbing: Stabilt. Andelen har ligget på 9 prosent de siste årene. Ikke signifikant mer utsatt enn resten av landet.
 • Lekser: Helt klart jenter som bruker mest tid. Ungdom i Larvik blir markant mer stresset enn resten av landet av skolearbeid.
 • Framtid: Litt mindre tro på fremtidsutsiktene på ungdomsskolen. Dette endrer seg og blir mer positivt på videregående.
 • Medier: Markant økning i bruk, litt høyere enn landssnittet. Stor forskjell på bruk. Gutter bruker mye tid på spill og jentene på sosiale medier og netflix.
 • Fritid: Antall som er med i organisert fritidsaktivitet har gått ned fra 67 prosent til 59 prosent. Synker generelt med alderen.
 • Trening og fysisk aktivitet: Ungdommen trener ganske mye. 65 prosent trener på egen hånd. 85 prosent oppgir at de trener flere ganger i uka.
 • Helse: De fleste unge er fornøyd med helsa, men fortsatt er det en del som sliter psykisk, spesielt jentene. En av fire sier at det har vært mindre stress nå enn tidligere.
 • Rusmidler: Det store flertallet har ikke vært beruset på ungdomsskolen, og kun en liten andel har prøvd narkotiske stoffer.

(Fremstillingen er hentet fra op.no etter et intervjue med Mette Daapan, Folkehelsekoordinator og SLT koordinator Erica Gutterød Dabe) 

Dersom du har behov for ytterligere informasjon om Ungdata 2021, ta kontakt med: 

 

Mette Daapan 

Folkehelsekoordinator

E-post: mette.daapan@larvik.kommune.no

 

Erica Gutterød Dabe 

SLT koordinator

E-post: egd@larvik.kommune.noTil toppen