Familiesenterrådet

Innhold

Familiesenterrådet er et lett tilgjengelig hjelpetiltak for familier med et sammensatt problem

Hva gjør vi?

Familesenterrådet tar i mot henvendelser fra familier som har et problem av sammensatt karakter når familien opplever at veien videre er ukjent. Det kan være at en ikke forstår hva problemet dreier seg om eller lurer på hvordan det bør håndteres. I denne situasjonen benyttes et tverrfaglig, reflekterende, team for å belyse saken/se saken fra flere sider sammen med familien og eventuelt involverte fagpersoner (lærer, pedagogisk leder i barnehage).

Det avklares hva og hvem familien tror kan bidra til å løse problemet og det lages avtaler om hvordan disse løsningene kan iverksettes og følges opp.

Familiesenterrådet kan også veilede fagpersoner fra barnehage, skole osv. på egen rolle i sammensatte saker, enten i samråd med familien eller anonymt.

Hvordan foregår møtet?

En møteleder samtaler med familien, og med eventuelle fagpersoner som er med dem, om

  • hva de opplever som problem
  • hvordan problemet kan forstås
  • ressursene de involverte personer har å spille på

Det tverrfaglige teamet på 2-5 personer lytter til det som sies. Midtveis i møtet gis teamet anledning til å fortelle hva de har hørt og å dele sine tanker om dette, mens familien og møteleder hører på.

Refleksjonene fra teamet følges opp av møteleder og familie før de ser etter aktuelle løsninger.

Teamet får også anledning til å komme med innspill til løsninger før familien avgjør hvilken vei de ønsker å gå videre og hvilken bistand de da vil ha behov for.

Hvem deltar i møtet?

Et familieråd er en tverrfaglig sammensatt gruppe som består av representanter fra

  • Helsestasjon-/skolehelsetjenesten
  • Barneverntjenesten
  • Familiesenterpsykolog
  • PP-tjenesten
  • Virksomhet Funksjonshemmede (ikke deltagende grunnet smittesituasjon)
  • Virksomhet for Psykisk helse og avhengighet (ikke deltagende grunnet smittesituasjon)

Grunnet pandemi er rådet noe redusert, slik at vi overholder smittevernsrestriksjonene.

Kontakt

Familiesenterrådet møtes ukentlig, tirsdag formiddag. Rådet møtes på Fagerli Familiesenter (oddetalls uker) og på Mesterfjellet Familiesenter (partalls uker).

Du kan ta kontakt ved å ringe til familierådskoordinator Ingunn Nygård, telefon 98253273 eller til familiesenteret i det området du bor.

Tabell over familiesentre
Familiesenter Telefon Besøksadresse
Fagerli 33172980 Kremleveien 5, 3271 Larvik
Mesterfjellet 33171125 Ahlefeldsgate 6, 3262 Larvik
Stavern 33199966 Vardeveien 34, 3292 Stavern
Tjølling 98231856 Håkestadveien 3, 3280 Tjølling
Familierådskoordinator Ingunn Nygård 98253273  
Til toppen