Helsefremmende oppvekst

Innhold

Helsefremmende oppvekst er en tiltaks- og kompetanseavdeling for forebyggende psykisk helsearbeid barn og unge.

Målgruppe

Helsefremmende oppvekst er rettet mot barn og unge mellom 0-16 år og deres foreldre/foresatte. I tillegg samarbeider vi med skolehelsetjenesten på på Thor Heyerdahl videregående skole.

Slik søker du

Du kan ta kontakt med ditt nærmeste familiesenter som formidler kontakt med oss eller du kan ta kontakt ved hjelp av skjema "Henvendelse til helsefremmende oppvekst".

Samarbeidspartnere bes om å ta kontakt ved hjelp av skjema "Systemhenvendelse til helsefremmende oppvekst" eller å benytte seg av psykologenes konsultasjonstid på familiesentrene. Gjerne legg ved utfylt sjekkliste ved henvendelse.

Vi tilbyr

Helsefremmende oppvekst er tverrfaglig sammensatt og består av psykologer, PMTO-terapeut, Los-terapeuter, Trygg Start og familierådskoordinator.

Vi tilbyr hjelp med psykiske eller sosiale vansker hos barn og unge knyttet til utfordringer i familie og/eller fritid. I tillegg tilbys råd og veiledning knyttet til oppdragelse og samspill.

Vi har videre et tilbud for fagfolk og samarbeidspartnere i kommunen som konsultasjoner omkring enkeltsaker, tverrfaglige konsultasjoner med barn og/eller foreldre, veiledning og kompetanseutvikling.

Betaling

Tjenesten er gratis. 

Kontakt

  • Helsefremmende oppvekst Postboks 2020, 3255 LARVIK
Til toppen