ICDP - veiledningsprogram for foreldre med minoritets bakgrunn

Innhold

International Child Development Program er et veiledningsprogram for foreldre med minoritets bakgrunn.

Målgruppe

Foreldre med barn i alderen 0-18 år.

Betaling

Gratis.

Tjenestens innhold

Det er et basiskurs er for alle foreldre til barn mellom 0-18 år, minoritetsvarianten er for foreldre som ikke snakker så godt norsk og som trenger å snakke med andre om å være foreldre i et nytt land.

Dette kurset skal hjelpe foreldre til å bli trygge foreldre i et nytt land. Deltagerne vil i de fleste tilfeller få veiledning på eget morsmål.

I disse samtalegruppene arbeider man med å bevisstgjøre deltagerne på egne kulturelle verdier og ulike måter å gi omsorg til barn i Norge og i hjemlandet.

Vi ser på og diskuterer ulike filmklipp av barn og foreldre, vi har rollespill, det er hjemmeoppgaver som vi snakker om og vi har ulike oppgaver. Hvert møte har et nytt tema.

Mer informasjon kursene og hvilke språk vi har ICDP kurs på

Varighet

Kurset er 13 ganger, av 2 timer.

Tid og sted

Det er tilbud på dagtid og kveldstid ved Norsk skolen eller på Larvik læringssenter.

Kontakt

Til toppen