Foreldre til barn med språkvansker

Innhold

Foreldreveiledning for foreldre som har barn med språkvansker.

Om kurset

Grupper på 4-6 foreldre/foreldrepar får informasjon om språkvansker hvor det gis mulighet til å dele erfaringer og synspunkter gjennom gruppesamtaler, rollespill og ulike praktiske oppgaver.

Målet er å øke foreldrenes evner og ferdigheter til å stimulere barnets språkutvikling. Det vil også være anledning til individuell veiledning i tillegg til kurskveldene.

Målgruppe

Foreldre som har barn i alderen 1-7 år med språkvansker (lukket gruppe) rekruttert via Pedagogisk Psykologisk Tjeneste eller helsestasjonen. 

Varighet

Fem kvelder.

Når er kurset

Nytt tidspunkt kommer.

Sted

 

Kursholdere

 

Påmelding

Kun for de som er rekruttert via Pedagogisk Psykologisk Tjeneste eller helsestasjonen. 

Kontakt

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Julie Nyegaard Hauger, telefon 98 23 17 87.

Til toppen