COS-ungdom (12-18 år)

Innhold

COS-ungdom (Trygghetssirkelen) er foreldreveiledningskurs for deg med barn fra 12-18 år.

Målgruppe

Foreldre med barn i alderen 12-18 år.

Betaling

Kurset er gratis.

Tjenestens innhold

Mye av innholdet baserer seg på det samme som i COS-barn, men COS-ungdom har som utgangspunkt den utfordrende og til tider turbulente tiden hvor ditt barn har sitt store selvstendighets prosjektet.

På en måte gir kurset deg et par «nye briller», nye måter å forstå ungdommens adferd/signaler på. Hvordan kan vi som foreldre være nærværende og en god lytter for ungdommene våre.

Tenåringer trenger hjelp til å organisere følelsene sine, hvordan kan vi som voksne romme tenåringens mange følelser?

Avmektighet får oss til å kjefte. Hva kan vi gjøre i stedet for å kjefte? Hvordan kan vi jobbe med å tåle avmakt?

Det er viktig at ungdommene føler seg trygge sammen med sine foreldre - har en god og nær relasjon. –Da står man sterkere når det blåser!

Varighet

Kurset er 7 ganger av 1.5 time.

Tid og sted

Vi har tilbud på dagtid ved alle de 4 familiesentrene.

Påmelding

Påmelding gjøres til ett av våre 4 familiesenter.

Familisenter Telefon
Mesterfjellet  33 17 11 25
Fagerli  98 23 11 38
Stavern 33 19 99 66
Tjølling 98 23 18 56

Sitat fra foreldre

"Lærte mye om meg selv og egen atferd rundt tenåringen min, samt mye om ungdom og hvorfor de reagerer som de gjør."

"Det er bedre hjemme hos oss nå, vi krangler mindre og jeg samarbeider bedre med ungdommene i huset."

"Nyttig for forståelse av tenåringens og din egen reaksjon av ting."

"Dette kurset skulle alle foreldre hatt."

Tegning av trygghetssirkelen

Kontakt

  • Inger Marie Otterdal Helsesykepleier
  • June M. Andersen Miljøterapeut
Til toppen