COS-BARN (0-12 år)

Innhold

COS-BARN (Trygghetssirkelen) er foreldreveiledningskurs for deg med barn fra 0-12 år.

Målgruppe

Foreldre med barn i alderen 0-12 år.

Betaling

Kurset er gratis.

Tjenestens innhold

Foreldreveiledningskurset skal bidra til å gi foreldre verktøy til bedre å forstå hvilke behov barn har, og hva de kan gjøre for å møte disse behovene. Noe av det viktigste foreldre kan hjelpe barna sine med, er å hjelpe dem å regulere følelser. Hvordan kan man for eksempel møte et barn som er veldig sint/fortvilet?

Fokus i kurset er også trygghet, at barn viktigste behov er å oppleve trygghet sammen med foreldrene.

Varighet

Kurset er 7 ganger av 1.5 time.

Tid og sted

Vi har tilbud på dagtid, ettermiddag og kveldstid ved alle de 4 familiesentrene.

Påmelding

Påmelding gjøres til ett av våre 4 familiesenter.

Familisenter Telefon
Mesterfjellet  33 17 11 25
Fagerli  98 23 11 38
Stavern 33 19 99 66
Tjølling 98 23 18 56

Sitat fra foreldre

«Det handler om å lære mer for å føle seg mer trygg. Og trygge foreldre gir trygge barn.»

«Det har lært meg å takle følelsene til barnet bedre, og gjort der lettere å forstå hvorfor barn gjør ulike ting i ulike situasjoner.»

"Et flott kurs med flinke kursholdere. Uformelt, ærlig og trygt."

"Gode forklaringer og diskusjoner som gjorde det lett og forstå inn i sin egen situasjon."

"Godt" å høre at flere er i samme båt med utfordringer osv. Gjør det lettere og se at en 'duger' mye mer enn en tror."

Tegning av trygghetssirkelen

Kontakt

  • Hanne Krogstad Helsesykepleier
  • Reidun Haugene Helsesykepleier
Til toppen