Familiesenterrådet starter opp igjen

Virksomhet Barne- og familietjenester starter opp igjen med tilbud om Familiesenterråd på Fagerli og Mesterfjellet familiesenter.

Familiesenterrådet er et lett tilgjengelig hjelpetiltak for familier med et sammensatt problem. Familiesenterrådet er et tverrfaglig team som hjelper til å se saken fra flere sider, utvide forståelsen og se på mulige løsninger sammen med familien og eventuelt involverte fagpersoner (lærer, pedagogisk leder i barnehage).

Familiesenterrådet kan også veilede fagpersoner fra barnehage, skole osv. på egen rolle i sammensatte saker.

  • Fagerli Familiesenter (oddetalls uker)
  • Mesterfjellet Familiesenter (partalls uker)
  • Tirsdager før lunsj

Kontaktperson: Ingunn Nygård, helsesykepleier på Mesterfjellet familiesenter telefon 98253273.

For å kunne ivareta smittevernregler starter vi opp med noe færre deltakere i teamet. Teamdeltakere består for tiden av:

  • Helsesykepleier
  • Familiesenterpsykolog
  • PP-rådgiver
  • Barnevernspedagog
Til toppen