Vi trenger din stemme!

Innhold

Vil du være med å påvirke fremtidens helse og omsorgstjenester? Meld deg på møteplassen "Best sammen", som holdes i Sliperiet 11. oktober 18.00 - 20.30.

Nå leter vi etter ti innbyggere i yrkesaktiv alder (18-67 år) og ti unge pensjonister (65-79 år) som skal bli med på møteplassen "Best sammen". Vi trekker ut deltakere blant alle som melder seg på.

Helse- og omsorgstjenestene berører mange av kommunens innbyggere, og spiller en vesentlig rolle i folks liv. Våre tjenester må utvikles i samarbeid med brukere og innbyggere for å møte fremtidens utfordringer. 

Arbeidet med Temaplan Helse og omsorg 2019-2032 er i gang og vi ønsker å involvere engasjerte innbyggere. Målet er å skape gode møteplasser for å utvikle fremtidens tjenester sammen. 

11. oktober kl. 18.00 - 20.30 møtes ulike grupper som skal dele gode erfaringer. Hit kommer representanter fra frivillige organisasjoner, politikere, brukere m.fl. 

Slik melder du deg på

Send mail til hildegunn.riksfjord@larvik.kommune.no

Merk mail med "Best sammen". Skriv ditt navn og alder.

Frist: 3. oktober.

Du får tilbakemelding 4. oktober om du er en av de heldige som er trukket ut. 

Hva forventer vi?

De som blir valgt ut til å bli med vil få en detaljert invitasjon til arrangementet. 

Her er det to spørsmål som deltakerne bør forberede før møtet. 

Det forventes at du er aktivt medvirkende og tilstede under hele møtet. 

Kontakt

  • Siri Jensen Samhandlingskoordinator
Til toppen