Verdens Overdosedag

Markering v/ Virksomhet psykisk helse og avhengighet fredag 31. august 2018 kl. 11.30 - 12.30 på Bølgen Kulturhus, gratis inngang.

Verdens Overdosedag 770x433.jpg

31. august er den internasjonale dagen for å minnes de døde og skape bevissthet om at overdoser kan forebygges.

Bølgen Kulturhus, Blåboksen, Sanden 2, 3264 Larvik.

Det vil bli appeller, musikalske innslag og lystenning. Enkel bevertning.

  • Minnes de døde
  • Forebygge nye dødsfall

Rundt 260 personer dør av overdose hvert år i Norge. Fire av fem dødsfall skyldes inntak av opioider med sprøyte. Vet du hvordan overdoser forebygges eller hva du skal gjøre dersom noen tar overdose? Gå inn på helsenorge.no 

Til toppen