Tilbud om vaksine mot apekopper

Innhold

Larvik kommune tilbyr vaksine mot apekopper til personer som har særlig stor risiko for å bli smittet.

Våren 2022 startet et utbrudd i Europa og andre deler av verden, også i Norge. Apekopper er en infeksjonssykdom som skyldes apekoppeviruset. Sykdommen er som regel mild og selvbegrensende, men mer alvorlige tilfeller kan forekomme.

Apekopper smitter mellom mennesker via tett kontakt med utslett, kroppsvæsker og dråper. Seksuell kontakt er vanligste smittemåte i utbruddet. Så langt er det hovedsakelig menn som har sex med menn som er rammet.

– Vaksinen som brukes mot apekopper kan gis før og etter smitte, og det antas at den kan forebygge sykdom og alvorlig sykdomsforløp, forteller kommuneoverlege Anne-Christine Bendixen Markset.

Hvem kan få vaksine?

Foreløpig er det svært begrenset tilgang på vaksinen, dermed er det en streng prioritering rundt bruken av de tilgjengelige dosene.

Kommunene har ansvar for å vaksinere innbyggere som oppfyller bestemte kriterier ut fra økt risiko for smitte.

Vaksinen tilbys nå til:

  • menn eller transpersoner som har sex med menn
  • OG som har risikoatferd (hyppig partnerbytte, tilfeldig sex, gruppesex og chemsex),
  • OG som har hatt syfilis, gonoré eller klamydia siste 24 måneder

Hvis du ikke omfattes av alle tre punktene kan du ikke få vaksinen.

Hvor og hvordan få tilbud om vaksine?

Personer som tilhører denne gruppen og ønsker vaksine, kan kontakte vaksinekoordinator på telefon 98 23 14 90.

Personer som har henvendt seg til kommunene og ønsker vaksine, vil bli kontaktet for nærmere avtale om tid og sted for apekoppvaksinasjon.

Nabokommuner vil samarbeide om vaksineringen,  som trolig foregå i begynnelsen av mai. 

Til toppen