Stavern sykehjem er nå sertifisert som Livsgledehjem

Innhold

Denne uken ble Stavern sykehjem det første sykehjemmet i Larvik som er sertifisert som Livsgledehjem. Målet er at alle sykehjem i kommunen skal bli Livsgledehjem.

Det jobbes for at alle sykehjem i Larvik kommune skal bli sertifisert som livsgledehjem. Denne uka var Stavern sykehjem først ute og fikk sin sertifisering. 

Livsglede for eldre er et styringsverktøy for ledere på sykehjem og for virksomheten. Dette skal gjøre det enklere å gi kulturelle, åndelige og sosiale opplevelser for hver enkelt beboer. Beboerne får en individuell tilpasset livsgledekalender med fokus på pasientens livsgledehistorie og pårørende. 

Gjennom sertifiseringsordningen settes livsglede i system, på lik linje med medisinering, ernæring og somatisk pleie. 

web_Livsglede_hoyde.jpg

Ni livsgledekriterier

For å bli sertifisert må sykehjemmene oppfylle disse ni kriteriene: 

  • Alle ansatte ved virksomheten skal vite hva sertifiseringsordningen er, og hva deltakelse innebærer. 
  • Virksomheten skal legge til rette for at beboeren skal få mulighet til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler. 
  • Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager og organisasjoner i nærmiljøet. 
  • Virksomheten skal legge til rette for at beboer får komme ut i frisk luft minst en gang hver uke.
  • Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr. 
  • Virksomheten skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen.
  • Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltidene.
  • Virksomheten skal legge til rette for god kommunikasjon med pårørende.
  • Virksomheten skal legge til rette for å trekke årstidene inn som en naturlig del av hverdagen. 
Til toppen