Spansk forsker på Larvikbesøk

Stavern familiesenter og helsesøster Live Schulstock på Thor Heyerdahl vgs har hatt besøk av en forsker fra Catalonia i Spania.

Josefine har samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), Campus Porsgrunn og fikk omvisning på familiesenteret og informasjon om helsestasjonprogrammet, samt familiesenteret som samarbeidsarena med lavterskeltilbud til alle barn og deres foresatte.

Hun fikk omvisning på Thor Heyerdahl vgs og var svært interessert i å høre om ungdommers tilbud og muligheter her i landet. Her fikk hun informasjon om ungdata-undersøkelsen og resultater for Vestfold, ungdommenes bruk av skolehelsetjenesten, samt norske ungdommers bruk av alkohol og rusmidler, og deres psykiske helsetilstand.

Det kom fram ganske store forskjeller i spanske og norske ungdommers utfordringer, og også store forskjeller i helsetilbudet og skoletilbud til ungdommene i de to landene.

Det er spennende å reflektere over egen praksis, og nyttig å høre om andre lands blikk på den norske kulturen!

Til toppen