Slik skal Larvik få flere fastleger

Innhold

For å beholde og rekruttere leger, har kommunestyret vedtatt å blant annet øke basistilskuddet til fastlegene, og gi tilskudd til nye fastleger som ønsker å etablere seg i Larvik med egen pasientliste.

Tiltakene tar utgangspunkt i den såkalte Tromsømodellen.

Som mange andre kommuner i Norge opplever også Larvik kommune en kritisk legesituasjon, spesielt tilknyttet fastleger.

– Vi må gjøre det mer attraktivt å bli fastlege i Larvik, sier kommunalsjef for helse og mestring, Guro Winsvold.

Slik håndterer Larvik kommune legekrisen

Dette er tiltakene

Onsdag 15. juni vedtok kommunestyret i Larvik å ta i bruk den såkalte Tromsømodellen.

Dette er tiltakene som ble vedtatt:

  • Larvik kommune subsidier basistilskudd med 390 kroner pr innbygger på lister opp til 1000 pasienter (tilsvarer nesten 60 % økning i basistilskudd)
  • Larvik kommune gir nye fastleger et etableringstilskudd ved kjøp av hjemmel på 150 000 kr for 0-hjemmel, og 300 000 kr for en eksisterende hjemmel.
  • Tidligere vedtatte virkemidler som økonomisk kompensasjon ved fravær pga sykt barn og dekning av utgifter til kurs opprettholdes.

Politikerne i kommunestyret vedtok også at “Larvik kommune forutsetter at det kommer statlig styrking av finansieringsmodellen. Subsidiering av basistilskuddet reduseres i takt med statlig økning. Virkemidlene gjelder i første omgang ut 2023.”

For 2022 utgjør dette 7,7 millioner kroner i basistilskudd og estimert 1,2 millioner kroner til etableringstilskudd. Til sammen blir dette 8,9 millioner kroner. Dette dekkes av kommunens disposisjonsfond for 2022.
For 2023 er tallet 15,3 millioner kroner, og dette innarbeides i strategidokumentet for perioden 2023–2026.

Her kan du lese den politiske saken om å ta i bruk nye tiltak

Pasienter uten fastlege blir ivaretatt

Over 150 000 nordmenn er nå uten fastlege, og i 70 kommuner mangler mer enn 10 prosent av innbyggerne fastlege.

I Larvik er det mange personer som ikke har sin faste lege. Disse blir imidlertid ivaretatt av vikarer eller av leger ved samme kontor som deler på pasientene.

Lyser ut tre fastlegestillinger

Administrasjonen i kommunen jobber nå for å håndtere situasjonen og rekruttere leger.

Neste uke lyser vi ut tre fastlegestillinger ved tre veletablerte legekontorer.

Til toppen