Slik får du årets influensavaksine

Innhold

Barn og voksne i risikogrupper kan få influensavaksine hos fastlegen sin.

I Norge tilhører om lag 1,6 millioner mennesker grupper med økt risiko for komplikasjoner ved influensa.

– Alle kan bli alvorlig syk av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. I år er det ekstra viktig å ta vaksinen da vi sannsynligvis har en lavere immunitet i befolkningen etter pandemien, sier kommuneoverlege Anne-Christine Bendixen Markset.

Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av mange kroniske sykdommer. 

– Vaksinen beskytter mot alvorlig influensa, og effekten av vaksinen varierer noe fra år til år. Ca 60 prosent av de vaksinerte er beskyttet mot influensasykdom, og denne beskyttelsen oppnås 1 til 2 uker etter vaksinasjonen, forteller Markset.

Influensavaksine til risikogrupper

Personer uten fastlege

Personer som står uten fastlege, også flyktninger, som tilhører risikogruppen får tilbud om influensavaksine ved Larvik legevakt 7. og 21. november, mellom kl 08.00 og 15.00. Det er drop-in, det vil si ingen timebestilling. 

Både hos fastlege og legevakt må du betale egenandel.

Pasienter

Pasienter ved sykehjem og institusjoner som tilhører risikogruppa vaksineres av ansatte.

Helsepersonell

Helsepersonell oppfordres også til å vaksinere seg, disse får tilbud om vaksine via arbeidsplassen.

Ønsker influensavaksine, men er ikke i risikogruppe 

Hvis du ikke er i risikogruppe, er du ikke omfattet av det offentlige vaksinasjonsprogrammet for influensavaksinering.

–  Det er fordi risikoen for alvorlig sykdom er lav og at man har noe beskyttelse fra tidligere gjennomgått influensa, forteller kommuneoverlegen.

Alle kan imidlertid ta kontakt med fastlege eller apotek for vaksine hvis de ønsker det. 

Vaksinering i apotek er ikke en del av influensavaksinasjonsprogrammet, og alle som vaksinerer seg der må betale full pris for vaksine og vaksinering. Dette gjelder også personer i målgruppene.

Beskytter ikke mot koronavirus eller andre virus

Vaksinen beskytter ikke mot koronavirus eller andre virus og bakterier, som også kan gi influensalignende symptomer.  

Vanlige influensasymptomer er brå sykdomsstart, feber, tørrhoste, slapphet, hodepine og muskelsmerter i 3–10 dager.

Influensavaksine bør tas årlig fordi influensaviruset endrer seg hele tiden og vaksinen må tilpasses disse endringene. Effekten av vaksinen avtar også over tid.

Risikogrupper

Barn og voksne i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
 • Barn og voksne med kronisk lungesykdom
  • kronisk hjerte- og karsykdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvik
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom
 • Gravide fra 12. svangerskapsuke, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Til toppen