ROM for påfyll - våren 2020

Er du pårørende/berørt til en som har det vanskelig psykisk eller i forhold til rusmidler? Velkommen til ROM 14/1, 11/2, 10/3 og 14/4!

ROM er et likeverdig dialogmøte mellom pårørende, berørte, foreldre og fagpersoner. Hvert møte har sitt tema og skal være et ROM for erfaringsdeling, ny kunnskap, læring, påfyll og endring. Det er gratis å delta.

Du får en bekreftelse på at du slettes ikke er alene her i denne verden, og det beste er at fagfolk lærer av erfaringene man deler. Deltaker på ROM

  • Tirsdag 14. januar: Håp - hvordan gi håpet rom?
  • Tirsdag 11. februar: Hvordan være pårørende og fagperson når den syke/avhengige ikke ønsker hjelp?
  • Tirsdag 10. mars: Mine valg
  • Tirsdag 14. april: Hva med min fritid?

Tid: kl. 18.00 - 20.30. Enkel bevertning fra kl. 17.30.

Sted: Badeparken 10, Larvik

Påmelding og spørsmål til Sissel Egenberg

  • E-post sissel.egenberg@larvik.kommune.no 
  • Telefon 98231304 

ROM arrangeres av virksomhet psykisk helse og avhengighet, Larvik kommune.

Møteplass har byttet navn til ROM: R = Respekt og romslighet O = Omsorg M = Medvirkning og muligheter. 

Til toppen