ROM for påfyll - høsten 2021

Er du pårørende/berørt til en som har det vanskelig psykisk eller i forhold til rusmidler? Velkommen til ROM 7/9, 5/10, 2/11 og 7/12!

ROM er et likeverdig dialogmøte mellom pårørende, berørte, foreldre og fagpersoner. Hvert møte har sitt tema og skal være et ROM for erfaringsdeling, ny kunnskap, læring, påfyll og endring. Det er gratis å delta.

Du får en bekreftelse på at du slettes ikke er alene her i denne verden, og det beste er at fagfolk lærer av erfaringene man deler. Deltaker på ROM

  • Tirsdag 7. september: Når hverdagen er vanskelig
  • Tirsdag 5. oktober: Samarbeid med hjelpeapparatet
  • Tirsdag 2. november: Pårørenderollen
  • Tirsdag 7. desember: Håp

Tid: kl. 18.00 - 20.30. Dørene åpnes kl. 17.30.

Sted: Badeparken 10, Larvik

Påmelding og spørsmål til Sissel Egenberg

  • E-post sissel.egenberg@larvik.kommune.no 
  • Telefon 98231304 

ROM arrangeres av virksomhet psykisk helse og avhengighet, Larvik kommune.

Møteplass har byttet navn til ROM: R = Respekt og romslighet O = Omsorg M = Medvirkning og muligheter. 

Til toppen