Pasient- og brukerombudet september 2019

Pasient- og brukerombudet i Vestfold har utekontor hos Helsehjelpen (2. etg Larvik sykehus) tirsdag 24. september kl. 09.30 - 11.00.

Vi kan hjelpe deg

Pasient- og brukerombudet arbeider for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten på tjenestene.

  • Vi gir råd og veiledning.
  • Vi gir deg informasjon om dine rettigheter.
  • Vi kan bistå ved klager og konflikter.
  • Våre tjenester er gratis.

Ta kontakt med oss!

Adresse: Helsehjelpen, Greveveien 16 3257 Larvik (2. etg Larvik sykehus)

Til toppen