Pårørendeskolen høsten 2022

Pårørendeskolen 2022 er et kurs for deg som har et familiemedlem eller nær venn med demenssykdom.

Kurset inneholder forelesninger og gruppesamlinger om:

 • Sykdomslære
 • Hva er demens?
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Pårørendes situasjon
 • Jus og lovverk
 • Velferdsteknologi
 • Informasjon om Larvik kommunes tilbud og tjenester

Kurset går over fire tirsdagskvelder, kl. 18.00 til 20.30.

 • Tirsdag 27. september 
 • Tirsdag 4. oktober 
 • Tirsdag 18. oktober 
 • Tirsdag 25. oktober 

Kurssted er Tjølling Sykehjems kantine, Tjøllingvollen.

Påmelding

Påmelding innen 21. september til Trine Jacobsen, 98231615, trine.jacobsen@larvik.kommune.no eller Anne Hedvig Heggen, 98231760, anne.hedvig.heggen@larvik.kommune.no

Til toppen