Pårørendeskolen høsten 2021

Pårørendeskolen 2021 er et kurs for deg som har et familiemedlem eller nær venn med demenssykdom.

Kurset inneholder forelesninger og gruppesamlinger om:

 • sykdomslære
 • hva er demens?
 • kommunikasjon og samhandling
 • pårørendes situasjon
 • jus og lovverk
 • velferdsteknologi
 • informasjon om Larvik kommunes tilbud og tjenester

Kurset går over fire tirsdagskvelder, med en varighet på 2,5 timer.

 • Tirsdag 28. september 
 • Tirsdag 5. oktober 
 • Tirsdag 19. oktober 
 • Tirsdag 26. oktober 

Det arrangeres to kurs per kveld. Kurs 1 har oppstart kl. 17.00-19.30 og kurs 2 kl. 18.30-21.00.

Kurssted er Tjølling Sykehjems kantine og på Villa Kveldsol, Tjøllingvollen.

Påmelding

Påmelding innen 22. september til Trine Jacobsen, 98231615, trine.jacobsen@larvik.kommune.no eller Anne Hedvig Heggen, 98231760, anne.hedvig.heggen@larvik.kommune.no

Til toppen